Volledig scherm
Swerf-Rust in Middelburg.

Reacties fractievoorzitters op tweede azc Middelburg

MIDDELBURG - De gemeenteraad van Middelburg toont begrip voor de keuze van het college van B en W om een tweede asielzoekerscentrum mogelijk te maken in Middelburg. De uitgebreide reacties van de negen fractievoorzitters in de gemeenteraad van Middelburg op het voornemen om een tweede asielzoekerscentrum mogelijk te maken voor 330 vluchtelingen voor u op een rijtje:

CDA (vier zetels, coalitiepartij),

Wim Kant (fractievoorzitter):

Kant vindt dat een nieuw azc niet in de buurt van het bestaande opvangcentrum Swerf-Rust moet komen. Verder sluit hij niets uit, zolang het maar goed bereikbaar is en in de buurt van voorzieningen ligt. Ook is hij blij dat het college kiest voor een duurzame oplossing, zodat het gebouw in de toekomst ook gebruikt kan worden voor iets anders. Op de vraag of hij een eventuele locatie weet voor dat tweede azc laat hij weten dat hij zijn vingers daaraan niet durft te branden. En hij verzekert dat hij ook nog niet informeel op de hoogte is gebracht door een collegelid over welke locatie het op het oog heeft.

ChristenUnie (drie zetels, coalitiepartij),

Willemien Treurniet (fractievoorzitter):

Treurniet is blij met het besluit van B en W. ,,Want het is onze christelijke plicht als zo veel mensen in nood zijn, om iets voor hen te doen.” Het nieuwe azc moet wel menselijk en werkbaar zijn, vervolgt zij. Wat haar betreft komt het er snel. Zelf heeft Treurniet geen nieuwe locatie op het oog. Ze wijst er wel op dat in het verleden gekeken is naar de voormalige panden van Orionis Walcheren aan de Grevelingenstraat. ,,Destijds vielen ze af. Misschien is het nu wel mogelijk om ze te verbouwen, zodat er vluchtelingen gehuisvest kunnen worden.”

D66 (drie zetels, oppositiepartij),

Rob van Eijkelenburg (fractievoorzitter):

Van Eijkelenburg vindt een ‘iets grotere opvang een goed alternatief’. ,,Dat levert het minste gedoe op. Waarschijnlijk omdat je de buurt er dan beter bij kunt betrekken. Dat leert de ervaring met Swerf-Rust.’’ De positieve ervaringen bij het huidige azc maken het besluit over een tweede niet meteen gemakkelijker, vindt hij. ,,Maar ik heb de bewoners van de Michaëlsdreef de afgelopen tijd gesproken en zij zijn zonder meer tevreden over hoe het gaat. Dat betekent wel dat er nu minder weerstand zal zijn tegen een tweede azc.’’ Een goede locatie kan hij zo niet noemen. ,,Als het maar niet te ver achteraf is, want dan krijg je een soort ghetto. Dat is niet goed.’’

GroenLinks (twee zetels, oppositiepartij),

Luc Vandezande (fractievoorzitter):

Vandezande vindt dat Middelburg een bijdrage moet leveren aan een goede opvang van asielzoekers. ,,We moeten wel op één ding goed letten: we moeten de mensen in de buurt van waar het tweede azc komt, tijdig informeren. De vorige keer, bij Swerf-Rust, ging dat fout.’’ Anderzijds is bij Swerf-Rust gebleken dat de zorgen van omwonenden vooraf over overlast, niet zijn uitgekomen. ,,Achteraf blijkt het altijd mee te vallen.’’ Wat betreft de locatie hoopt hij dat niet gekozen wordt voor een plek achteraf, zoals een industrieterrein. ,,Het is beter dat ze zich meteen onder de mensen kunnen begeven. Dan heb je direct een begin van integratie.’’ Een volwaardige opvang heeft zijn instemming. Hij vindt het ook goed dat wordt nagedacht over een toekomstig gebruik van het gebouw als het geen azc meer is.

LPM (vier zetels, oppositiepartij),

Piet Kraan (fractievoorzitter):

Kraan is niet klakkeloos voor of klakkeloos tegen. ,,We voelen ons gegijzeld door moralisten én populisten. Wij willen graag een middenweg bewandelen. We hebben al een azc, dus we zeggen niet zomaar ja tegen een tweede.’’ Dat het geen nevenvestiging wordt, snapt hij. ,,Maar 330 erbij? Dan kom je, opgeteld bij Swerf-Rust op meer dan één procent van de bevolking van Middelburg. Wat mij betreft is de norm één procent.’’ Ook de locatie telt zwaar voor hem. ,,Vanwege de overlast. En de vraag is wat omwonenden willen. Dat is breder dan alleen de directe buurt. Het draagvlak moet groter zijn, want je zadelt er de hele gemeente mee op.’’

PvdA (vier zetels, coalitiepartij),

Peter de Doelder (fractievoorzitter):

De Doelder is positief over het plan. ,,Er wordt al jaren aangedrongen op kleinschalige opvang, maar het COA wil daar nu absoluut niet aan meewerken. Opvang is pas rendabel bij meer dan 300 mensen. Dan kun je eindeloos blijven praten, maar je moet de vluchtelingen ondertussen wel opvangen. Dus ja, dan moet het zo maar, in een tweede azc.’’ Hij vindt ‘evenwicht met de omgeving’ wel een voorwaarde. ,,Gelukkig zijn de ervaringen met Swerf-Rust heel goed. Dat maakt dit nieuwe besluit wel gemakkelijker. We kunnen mensen beter geruststellen: je hoeft niet zo veel zorgen te hebben.’’ En twee centra met in totaal 660 vluchtelingen? ,,Dat is nog geen anderhalf procent van ons inwonertal. Dat kunnen we gewoon opnemen. Ook als ik zie hoeveel mensen zich vrijwillig inzetten voor de opvang, dan is dit zeker acceptabel.’’

SGP (drie zetels, coalitiepartij),

Paul Moens (fractievoorzitter):

Moens vindt het prima als er een tweede azc in Middelburg komt. Als het aan hem ligt komt dat op een vergelijkbare plaats als het huidige opvangcentrum. ,,Dus in een woonwijk met voorzieningen in de buurt, maar wel een beetje aan de rand van de stad.” Hij sluit op voorhand geen enkele locatie uit. Dus als er een gedegen plan komt om een tweede azc op te zetten in Nieuw- en Sint Joosland of Arnemuiden, dan vindt hij dat prima. Zelf heeft de voorman van de SGP geen locatie op het oog waar een tweede azc kan komen. ,,Nee, geen idee.”

SP (drie zetels, oppositiepartij),

Jeroen van Dijen (fractievoorzitter):

Van Dijen is niet tegen extra opvang. Maar hij merkt op voorhand wel op dat de Middelburgse raad in november 2014 een amendement aannam, waarin staat dat het college een beleidsplan moet opstellen over de opvang van vluchtelingen. ,,Dat is er nog steeds niet.” Zo is er volgens hem nog helemaal niet nagedacht over bijvoorbeeld kleinschalige opvang in verschillende huizen verspreid over de gemeente. ,,Nu wordt er weer gereageerd op een noodoproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA). Het zet ons het mes op de keel en we reageren daarop zonder dat we een eigen beleid hebben.’’

VVD (drie zetels, coalitiepartij),

Benno Nieuwenhuis (fractievoorzitter):

Nieuwenhuis heeft er begrip voor dat het college van B en W niet langer kiest voor een nevenvestiging van Swerf-Rust maar voor een volwaardig azc voor 330 mensen. ,,Als je dat optelt bij de 330 in Swerf-Rust kom je op iets meer dan 1 procent van de Middelburgse bevolking. Daar kun je niet tegen zijn, dat kunnen we hier wel aan.’’ Maar dat ligt voor hem wel mede aan de locatie. ,,Niet midden in een woonwijk, maar aan de rand van de stad. Al moet ik ook eerlijk zijn: Swerf-Rust ligt in een wijk en de ervaringen daar zijn goed. Omwonenden vreesden veel overlast, maar zeggen dat het honderd procent meevalt.’’ Ook eist hij goed overleg met de omwonenden. Verder verlangt de VVD-leider een ‘eerlijke verdeling over Zeeland’. ,,Wat doen de andere gemeenten? Middelburg hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn.’’ De VVD zal de kwestie vooral zakelijk benaderen. Nieuwenhuis. ,,Ik ben niet van de barmhartigheid en niet van de solidariteit, maar van de zakelijkheid.’’