Volledig scherm
Er verrezen de afgelopen jaren vele (vakantie)woningen in Dishoek. Hier een artist impression van de appartementen in complex La Dune.

PvdA Veere: Trillingsarm heien om schade aan huizen Dishoek te voorkomen

DISHOEK - Om verdere schade aan woningen in Dishoek te voorkomen, moet de gemeente bij toekomstige bouwprojecten alleen nog ‘trillingsarm’ heien toestaan. 

De grondstructuur in Dishoek zorgt voor zodanige trillingen bij heiwerkzaamheden dat er grote kans is dat huizen elders in het dorp scheuren en andere schade oplopen, stelt de PvdA/GroenLinks. De Veerse oppositiepartij vraagt burgemeester en wethouders  ’aanvullende eisen’ te stellen bij het verlenen van bouwvergunningen. Heien in Dishoek moet met zo weinig mogelijk trillingen gebeuren om de leefbaarheid in het kustdorp niet verder aan te tasten.

De fractie van PvdA/GroenLinks wijst erop dat bij dorpelingen nog veel onvrede uit het (recente) verleden leeft. Diverse inwoners zijn nog bezig met schade- en andere procedures, laat ze doorschemeren. Om problemen bij de verbouwing van een bestaand hotel en nieuwe bouwpercelen te voorkomen, is aanpassing van het beleid noodzakelijk, betoogt PvdA/GroenLinks.

De oppositiepartij vraagt het college tevens na te gaan of elders in de gemeente ook speciale eisen aan heiwerkzaamheden moeten worden gesteld.

Volledig scherm
Ook het centrale plein in Dishoek ging op de schop. © Lex De Meester
PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement