Nieuwland biedt Middelburg helpende hand met alternatieven voor bedrijventerrein Trekdijk

VIDEONIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een historisch attractiepark. Een ponypark. Zorgwoningen. Duurzame vakantiebungalows. Ondergrondse opslag van industriële restwarmte. En dat alles met nog steeds veel open ruimte en groen. Als het aan de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland ligt, zijn er acceptabele alternatieven genoeg voor het verafschuwde plan voor een bedrijventerrein bij het dorp.

De Werkgroep Trekdijk heeft donderdagavond een heel aantal opties gepresenteerd tijdens een vergadering in het dorpshuis. Dana Schouw vroeg namens de werkgroep aan de inwoners toestemming om over deze alternatieven te gaan praten met de gemeente Middelburg en zij kreeg die ook. ,,Misschien willen we wel het liefst dat er niks verandert aan de Trekdijk, maar we hebben toch nagedacht hoe we een stap kunnen zetten richting de gemeente'', verklaarde Schouw. De vergadering kende een hoge opkomst, dus de steun voor de werkgroep was ook van betekenis.

Het eerste alternatief dat de werkgroep noemde, was overigens niet gericht op de locatie Trekdijk zelf; dat ging over het herinrichten van bestaande bedrijventerreinen zodat een nieuw bedrijventerrein bij Nieuw- en Sint Joosland niet nodig is. ,,Dat kan ook gaan om haventerreinen of oude stortplaatsen'', verbreedde John de Rijke van de Werkgroep Trekdijk deze optie. En met een knipoog: ,,Of misschien wel de locatie van de marinierskazerne in Vlissingen? De marinierskazerne ja, want komt die nog dan?''

Volledig scherm
De bijeenkomst van de Werkgroep Trekdijk werd donderdagavond druk bezocht. © Maurits

Recreatie

Recreatie is volgens de werkgroep een interessante optie, omdat dan een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen recreatieve bedrijven aan weerszijden van het dorp. Schouw wees op Mini Mundi, hotel Van der Valk en de golfbaan in de Mortiere enerzijds en manege De Kroo aan de andere zijde van Nieuw- en Sint Joosland. Woningbouw is volgens haar een optie, omdat de huidige bouwplannen van de gemeente niet aansluiten bij de behoefte in de markt. ,,Er is juist vraag naar goedkope starterswoningen en zorgwoningen voor ouderen. En als er meer mensen in Nieuwland komen wonen, kunnen er misschien ook weer voorzieningen bij komen, zoals een kleine supermarkt of een pinautomaat.''

Volledig scherm
Inwoners van Nieuw- en Sint Joosland protesteren verkiezingsdag 21 maart 2018 tegen het plan voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk bij hun dorp. © Lex de Meester

De Rijke belichtte vooral de kansen ondergronds. Restwarmte van bedrijven maar ook warmte uit diepere aardlagen bieden volgens hem kansen om van Middelburg inderdaad de CO2-neutrale gemeente te maken die zij in 2050 wil zijn.

In alle alternatieven wordt maar een beperkt deel van de 31 hectare aan de Trekdijk benut. Dat zou betekenen dat de ruimte rond het dorp opener en groener blijft dan wanneer er een terrein komt voor logistieke bedrijven. Overigens wil de gemeente het gebied fasegewijs ontwikkelen, op basis van concrete vragen uit de markt.

Overleg

Dorpswethouder Johan Aalberts wilde niet inhoudelijk op de gepresenteerde alternatieven ingaan. Wel verwees hij naar het werkprogramma van de nieuwe coalitie van LPM, CDA, VVD en SGP. Daarin staat dat er een nieuw overleg komt waaraan inwoners van Nieuw- en Sint Joosland kunnen deelnemen. Zij kunnen daarin meedenken, meepraten én meebeslissen over alternatieven voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk - de wens die de gemeente tot nu toe heeft.

Formateur van die nieuwe coalitie Cees Lodder was ook aanwezig. Hij is beoogd wethouder voor de LPM en krijgt - na zijn benoeming op 22 mei - de portefeuille Trekdijk. Bovendien wordt hij de nieuwe dorpswethouder van Nieuw- en Sint Joosland. Lodder hield een goed gevoel over aan de presentatie van de Werkgroep Trekdijk en wilde daarop desgevraagd wel reageren - niet als toekomstig wethouder maar wel als formateur en auteur van het werkprogramma van de coalitie.

Huiswerk

Lodder: ,,Zij hebben hun huiswerk al goed gedaan, wij moeten nog beginnen. Ik wil zo spoedig mogelijk met de inwoners aan tafel. Ruim voor de zomer nog. We hebben in het werkprogramma een termijn van anderhalf jaar genoemd om alternatieven te verkennen en een beslissing te nemen. Er zijn al veel alternatieven gepresenteerd. Daarom hebben we ook de mogelijkheid genoemd om een extern bureau in te schakelen dat die kan onderzoeken.''

De gemeente zal in die nieuw te formeren werkgroep 'niet de bovenliggende partij' zijn, stelde Lodder. In het coalitieakkoord staat dat de inwoners op basis van gelijkwaardigheid een plek krijgen in dat overleg. Overigens kunnen bijvoorbeeld ook ondernemers of vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die werkgroep zitting nemen. De gemeente wil alle belangen tegen elkaar afwegen, dus ook dat van de gemeente zelf. Middelburg zou 6,5 miljoen euro verlies lijden als de locatie aan de Trekdijk niet wordt ontwikkeld. Niets doen is daarom geen optie. De nieuwe coalitie is wel bereid om een kleiner verlies te nemen als de Trekdijk dan een andere invulling die het woon- en leefgenot van de inwoners minder schade berokkent.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement