Volledig scherm

Middelburg bezuinigt niet maar houdt zorgen over financiële positie

MIDDELBURG - Bezuinigingen zijn tot opluchting van de gemeenteraad komend jaar niet nodig in Middelburg, maar de financiële positie blijft zorgelijk.

Alle partijen erkenden maandagavond bij de vaststelling van de begroting voor 2017 dat de gemeente weliswaar het dieptepunt heeft gehad, maar er ook nog lang niet is. Vooral de schuldenlast van ruim 230 miljoen euro en het slechte vermogen om tegenvallers op te vangen, blijven zorgen baren. Bovendien heeft het gemeentebestuur een paar financiële onzekerheden buiten de begroting gelaten, zoals de extra kosten (half miljoen euro) voor Orionis Walcheren (sociale dienst en sociale werkvoorziening) en de doelstelling om het tekort op de jeugdzorg terug te dringen (één miljoen euro).

'Houding onverantwoord'

Voor de SP en D66 was dat reden tegen deze begroting te stemmen. D66 noemde de houding van het college 'dat het op de lange termijn wel goedkomt' bovendien onverantwoord.

Volgens het college klopt het dat het tekort bij Orionis buiten de begroting is gehouden en dus een risico blijft. Maar dat geldt niet voor de financiële problemen bij de jeugdzorg. Dat gat van één miljoen euro is wel afgedekt en vormt dus geen risico meer. Dat is echter gedaan met extra geld dat binnen is gekomen van het Rijk. Het college heeft besloten niet meteen binnen de begroting te bezuinigen op de uitgaven voor de jeugdzorg. Het streven blijft wel om die uitgaven terug te dringen. Als dat lukt (ongeacht de hoogte van die bezuiniging), houdt de gemeente dus weer geld over.

De andere fracties stemden wel in met de begroting. En ondanks de wankele positie van de gemeentelijke financiën durfden zij zelfs wat nieuwe wensen op tafel te leggen. Zoals een betere aanpak van laaggeletterdheid (mede om de kans op werk te vergroten) en het streven om nieuwe woonwijken duurzaam in te richten zónder gasnet.

De gemeenteraad vergadert dinsdagavond vanaf 19.30 uur verder. Dan komen andere voorstellen op tafel, waaronder het behoud van de Oostkerk, het zwembad in Arnemuiden en de gymzaal in Sint Laurens.