Brandganzen veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen.
Volledig scherm
Brandganzen veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen. © Vincent Jannink

‘Meer ruimte voor verjagen en bejagen brandgans’

VLISSINGEN - Jagers, natuurclubs en boeren: voor één keer waren ze het allemaal met elkaar eens, tijdens het ‘Brandganzenoverleg’ in Oostburg. De in Europees verband beschermde ganzensoort richt steeds meer schade aan in de landbouw. Er moet meer ruimte komen om ze te bejagen.

Gedurende de winter strijken er nu zo'n 70.000 brandganzen neer op de Zeeuwse akkers. Binnen drie jaar zullen het er twee keer zo veel zijn, is de verwachting. Nu al laten ze kaalgevreten akkers achter. De schade wordt vergoed, is in 2015 in het Ganzenakkoord afgesproken. 

Bij het Brandganzenoverleg zaten onder meer de  Land- en Tuinbouworganisatie afdeling Zeeland (ZLTO), provincie, Staatsbosbeheer, Zeeuws-Vlaamse wildbeheereenheden en natuurclubs als 't Duumpje en het Zeeuws Landschap. ,,Iedereen was het erover eens: er moet nu echt iets gebeuren", zegt afdelingsvoorzitter ZLTO Leo Dekker. ,,De schade is alleen in Zeeuws-Vlaanderen al 13.000 euro per jaar.”

Over de oplossing was men het snel eens: bejagen en verjagen. Dat mag nu ook, maar het proces om ontheffing aan te vragen is omslachtig en tijdrovend. Het gevolg is dat akkerbouwers hun schade vaak niet melden. De ZLTO opperde laagdrempelige inloopdagen te organiseren waar akkerbouwers geholpen worden met schademeldingen. Ook moet het aanvragen van ontheffing om te kunnen bejagen of verjagen veel sneller verlopen. De provincie houdt nu een termijn van een paar weken aan. Dan zijn de ganzen al lang vertrokken, voerde de ZLTO aan.  John Fassaert van de ZLTO Hulst opperde dat de landbouwers wellicht de uren die ze kwijt zijn met het verjagen van ganzen, van de provincie vergoed krijgen. Fassaert: ,,En toen was het stil.”