Volledig scherm
Het stadhuis van Vlissingen. © Ruben Oreel

Forse kritiek op 'falend financieel beleid' Vlissingen

VLISSINGEN - Vlissingen moet haar uitgaven zo snel mogelijk 'in lijn brengen met de inkomsten'. Als de gemeente haar 'falend financieel beleid' niet snel een halt toeroept, kan ze geen aanspraak maken op extra steun uit het Gemeentefonds.

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is niet mals in zijn kritiek op het Vlissingse gemeentebestuur. Vlissingen kreeg weliswaar te maken met tegenvallers buiten haar schuld, maar 'geplande bezuinigingen lopen achter op schema en de gemeente heeft nagelaten de OZB-tarieven te verhogen', schrijft de Rfv in een advies aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Vlissingen moet volgend jaar de onroerend-zaakbelasting verhogen tot 150 procent van het landelijk gemiddelde. Ook moet de gemeente 'desnoods met verlies' bouwgrond verkopen. De grondexploitatie in het Scheldekwartier kan in de visie van Rfv het best worden afgestoten. Mocht de gemeente dat niet kunnen of willen dan moet een aparte rechtspersoon voor exploitatie van het gebied worden opgericht, vindt de Raad.

Het Vlissingse gemeentebestuur krijgt de opdracht mee reserves in het sociaal domein nog eens tegen het licht te houden. Ook moet het een plan bedenken om het verlies van precariorechten op te vangen, want de net ingevoerde belasting op kabels en leidingen, die Vlissingen vorig jaar ruim negen ton opleverde, wordt binnen enkele jaren afgeschaft.

De Rvf heeft reacties van Vlissingen en de provincie Zeeland op het Artikel 12-rapport onder ogen gehad, maar blijkt niet erg gevoelig voor Zeeuwse argumenten om de bezuinigingen niet tot het uiterste door te voeren. Wel is de Raad het met gemeente en provincie eens dat Vlissingen financiële armslag moet houden om 'in te kunnen spelen op mogelijke positieve ontwikkelingen'. Vóór 2020 beginnen met 'sanering van de negatieve reserve' kan daarbij helpen, maar dan moet Vlissingen ook zelf maximale (bezuinigings)inspanningen leveren.

Bijkomend voordeel van snelle sanering is dat de overige gemeenten in Nederland minder hoeven bij te dragen aan het financieel op poten helpen van Vlissingen, betoogt de Rvf. De Raad 'stelt vast dat de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt'. Desondanks kan hij zich wel vinden in het voorstel van artikel 12-inspecteurs om Vlissingen over het jaar 2016 een aanvullende uitkering van ruim 1,4 miljoen euro te verstrekken.

De Raad ziet het artikel-12 rapport over 2016 als een 'tussenrapport', wat op termijn moet leiden tot een financieel gezond Vlissingen. Als het gemeentebestuur erkent dat 'ingrijpende en pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk' zijn en haar 'falende financiële beleid' bijstelt, is de weg naar herstel ingeslagen, meent de Rvf. 

Als Vlissingen dat doet, gaat de Raad er vanuit dat het Rijk (gezien de verkoophistorie van het Scheldekwartier) zijn verantwoordelijkheid neemt en tussen 2020 en 2029 voor meer dan zeventig miljoen euro bijdraagt aan het saneren van de 'negatieve reserve'.

Wethouder John de Jonge van financiën vertoefde vrijdag in het buitenland. Hij had de brief van Rvf nog niet onder ogen gehad en kon daarom nog niet reageren.