Volledig scherm
Vogels voeren in het Nollebos: komende maanden moet duidelijk worden of dat straks past in het streefbeeld voor het gebied. © Lex De Meester

College wil met dialoog over Nollebos het vertrouwen terugwinnen

VLISSINGEN - Het debat over wat kan en niet kan in het Nollebos barst los in januari. Het Vlissingse college wil het vertrouwen van de Vlissingers terugwinnen in een open dialoog. Die begint met een informatieavond, maandag 14 januari in het stadhuis.

Het is nu een jaar geleden dat in de raadszaal gesproken werd over recreatieve bouw in het Nollebos en Westduinpark. Toen werden met fikse tegenstand van POV, VVD, GroenLinks, SGP en Lijst Reijnierse twee gebieden aangewezen waarbinnen de ondernemers van de Kanovijver en de Sauna Swaenenburgh mogelijkerwijs hun bedrijven kunnen vernieuwen. Daarnaast werd besloten een ‘integraal streefbeeld’ te maken  van hoe het groene kustdeel van Vlissingen in de toekomst er uit mag zien. En er werd besloten dat iedereen die mee wil praten, dat kan. 

Dat  streefbeeld moet oprijzen uit drie werksessies van meerdere bijeenkomsten. In eerste instantie worden de kansen en knelpunten op een rij gezet. In tweede instantie komen  modellen aan bod waarin natuurwaarden, waterhuishouding, cultuurhistorie, toegankelijkheid en gebruikswaarden gewogen worden. Tenslotte wordt een voorkeursmodel uitgewerkt. Dat vertaalt landschapsarchitectenbureau Bosch en Slabbers uit Middelburg  naar een toekomstbeeld van het Nollebos/Westduin. 

Inwoners en belanghebbenden worden uitgenodigd om in een klankbordgroep aan het proces mee te doen. Alle informatie  wordt openbaar gemaakt, belooft het college. Van elke werksessie wordt verslag gedaan in een nieuwsbrief of door mededelingen in de raadsvergaderingen.   

De Provincie Zeeland heeft een subsidieregeling voor kwaliteitsslagen in aandachtsgebieden uit de Zeeuwse Kustvisie. Het Nollebos is zo'n gebied, meldt het college.  

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement