Basisschool Het Element in Middelburg stelt passie en talent kinderen centraal

MIDDELBURG - Als je ergens goed in bent en je bent op een plek waar je je passie helemaal kunt waarmaken, dan ben je in je...element. Dat is dan ook de nieuwe naam van de Middelburgse basisschool Vossenburch: Het Element.

'k Ben in m'n element, talent wordt hier erkend, want iedereen die weet hier waar je goed in bent. 'k Ben in mijn element, ik voel me hier gekend, en zo wordt school een fluitje van een cent.

Rappend bezongen de scholieren uit Dauwendaele de nieuwe naam van hun school. Die wil met de naam uitdrukken dat het in het onderwijs op Het Element meer gaat om de individuele ontwikkeling van de kinderen dan om het strak en klassikaal volgen van een onderwijsprogramma.

Natuurlijk krijgen ze de lesstof die ze nodig hebben, benadrukte directeur Yvonne van Dijk. ,,Ze moeten voldoen aan de eisen. Maar het programma is niet leidend, de talenten van de kinderen zijn leidend.'' Zo is de school verdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en krijgen kinderen te maken met meerdere leerkrachten en onderwijsassistenten. Projecten worden ook door alle groepen tegelijk gevolgd, zodat kinderen in groep 1 met hetzelfde thema bezig zijn als die in groep 8. Van Dijk: ,,We horen van ouders dat dat leuk is voor de gesprekken thuis, omdat ze het met alle kinderen over hetzelfde onderwerp kunnen hebben.''

Ook de talenten van docenten worden beter benut. Een leerkracht die goed is in filosofie, geeft daarin les. En zo mag Sjef Hermans, die kleutermeester is maar ook muzikant is in meerdere bands, muzieklessen geven op andere vestigingen van de scholenkoepel Archipel, waar Het Element onder valt.

Hermans bedacht ook de nieuwe naam voor de school waaraan hij al veertig jaar is verbonden. De inspiratie kwam van een boek van Ken Robinson. ,,Dat gaat over mensen met een passie die succesvol zijn geworden in die passie'', vertelde hij. De titel en ondertitel zijn de naam en het motto geworden van de school, en prijken op de vlag die sinds gisteren op het schoolplein wappert: Het Element, Waar passie en talent samenkomen.

Volledig scherm
© Maurits Sep
PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement