Volledig scherm
Het stadhuis van Vlissingen. © Ruben Oreel

B en W: Onderkomens Vlissingse clubs pas slopen of verkopen als nieuw honk beschikbaar is

VLISSINGEN - Vlissingen gaat het aantal accommodaties voor sport-, welzijns- en culturele verenigingen in vijf jaar tijd drastisch verminderen.

B en W beginnen zo snel mogelijk met het afstoten en verkopen van gebouwen. Dat besluit werd donderdagavond door de meerderheid van de raad onderschreven. De raad gaat er overigens wel unaniem, vóór- en tegenstanders van het besluit, vanuit dat geen vereniging in de kou komt te staan. Een club hoeft een te slopen of te verkopen onderkomen pas te verlaten als  ze een vervangend honk heeft gevonden.

Onder die voorwaarde trok het CDA een amendement in, waarin de oppositiepartij het college wilde opleggen zich aan de grondwet te houden door 'voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding'. Het gemeentebestuur moet zorgen dat er voldoende musea, theaters, sportvelden en sporthallen voor haar inwoners zijn, legde raadslid Ank Muller uit.

Quote

Alles wordt op een hoop gegooid, het is wel een beetje afbraak

Youssef Bouziani, PvdA

Toen zij en fractiegenoot Marin de Zwarte de verzekering kregen dat het college en de coalitiepartijen eerst naar het behoud van voorzieningen kijken vóór er velden, kantines en welzijnsgebouwen verdwijnen, schaarde ook het CDA zich achter het voorstel. De oppositiepartijen VVD, SGP, GroenLinks, PvdA en Lijst Reijnierse deden dat niet. Zij blijven vrezen dat een aantal clubs het hoofd niet boven  water houdt door de sterke inkrimping van accommodaties. Een inspreker van de Stichting Schildercursus Vlissingen had hen nog eens gewaarschuwd. De 75 cursisten van die vrijetijdsclub vrezen over een paar maanden op straat te staan.

Verpaupering en leegstand

De verzekering van wethouder Sem Stroosnijder dat hij met de stichting in gesprek blijft, was niet voldoende. En ook het argument dat bij het verwerpen van het voorstel de bezuinigingsopdracht nog dit jaar moet worden uitgevoerd in plaats van in vijf jaar, hielp niet. De wethouder wees op zijn beurt een voorstel van de SGP af om af te stoten accommodaties aan huidige gebruikers te verkopen voor een (symbolische) euro. ,,De gebouwen moeten ook worden onderhouden en opgeknapt", waarschuwde hij en als clubs daar geen geld voor hebben, dreigt verpaupering en leegstand.

Youssef Bouziani snapte het betoog van de wethouder wel, maar heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeenteraad op een later tijdstip nog sloop of verkoop van panden kan tegenhouden. ,,Als we het voorstel goedkeuren, horen we volgende keer weer dat we zelf akkoord zijn gegaan."  

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement