Volledig scherm
Wethouder Sem Stroosnijder. © Lex de Meester

Afbraak cultuur valt slecht bij Vlissingse raadsleden

VLISSINGEN - De Vlissingse wethouder cultuur Sem Stroosnijder nam dinsdagavond een voorstel voor 'een stedelijk cultureel profiel Middelburg-Vlissingen' terug. Hij stemt het document af op een eerder door de Middelburgse raad aangenomen voorstel.

De  raadsleden vrezen dat B en W culturele bolwerken van Vlissingen zonder slag of stoot willen neerhalen.  Ze zagen hetzelfde sombere beeld voor zich dat directeur Onno Bakker van de Cultuurwerf als inspreker schetste: het Zeeuws Maritiem MuZeeum krimpt in tot dorpsmuseum, poppodium De Piek verdwijnt, festival Onderstroom wordt gereduceerd tot 'wat jolig straattheater' en het Bevrijdingsfestival zal ook een behoorlijke veer laten. 

,,De Cultuurwerf wordt de nek omgedraaid", concludeerde Bakker. Die conclusie trokken de raadsleden nog niet. Maar ze schrokken wel - ook al omdat een woordvoerder van de Stichting Sint Jacobskerk tijdens de inspraak hetzelfde beweerde - van Bakkers bewering dat er 'niet is overlegd met de spelers in de cultuursector'.  

Wethouder Sem Stroosnijder bevestigde dat er geen officieel overleg is geweest. Vertegenwoordigers van de culturele sector is dan ook niet om een standpunt of mening gevraagd. Ambtelijk en bestuurlijk zijn echter wel gesprekken gevoerd om te kunnen inventariseren of er onderlinge samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen, met name in Middelburg,  kans van slagen hebben. 

De vraag van raadsleden of het voorstel een visie vertegenwoordigt of uitwerking van ideeën behelst, werd niet tot ieders tevredenheid beantwoord. Stroosnijder benadrukte dat de raad nog geen besluit neemt over het al dan niet afstoten van culturele voorzieningen. Maar de raadsleden moeten zich wel realiseren dat Vlissingen 'middenin een bezuinigingsopdracht zit, die niet van tafel gaat'. Het aangepaste voorstel moet dus de richting aangeven die Vlissingen - zoveel mogelijk samen met beide andere Walcherse gemeenten - op wil met haar culturele instellingen en voorzieningen.  De wethouder hoopt volgende maand een nieuw voorstel te presenteren.