SECTIE

Sport

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

Protest tegen afschaffen abortuswet VS

29 juni 2022

Het schrappen van het recht op abortus in de Verenigde Staten, zorgt ook in Nederland voor veel ophef. Om Amerikaanse vrouwen te steunen wordt er zaterdag geprotesteerd in Amsterdam. We spreken hierover met sociaalwetenschapper Linda Duits.