Stichting Beter Lopen

30 september 2022

Stichting Beter Lopen heeft een zogeheten Lokomat heeft neergezet in een fysiopraktijk in Nijkerk. Dit is de eerste locatie in NL waar gewone eerstelijnspatiënten terecht kunnen, zonder dat ze bij een bepaalde kliniek in behandeling zijn. De Stichting wil dat uiteindelijk elke provincie deze voorziening krijgt.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media