Examenvlog #1

3 februari 2019

Eerste examenvlog Marije van Duuren

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media