De dorpenkwis: Boodschappenronde

31 maart 2019

Voor maximaal 3,50 euro moesten alle teams van de dorpenkwis producten uit verschillende plaatsen halen.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media