Semiautomatische techniek bij buitenspelsituaties op WK

1 juli 2022

Het experiment van de FIFA op het WK voor clubteams om buitenspelsituaties te beoordelen door middel van computeranimaties, heeft dusdanig veel indruk achtergelaten dat het experiment nu ook wordt doorgezet op het WK voor landenteams in Qatar.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media