Wat weet jij van het songfestival? Doe de quiz!

11 mei 2021

Gaan we door met de Quiz. Het moment waar songfestival-reputaties worden gemaakt en gebroken. Even kort de regels: ik stel een vraag. Weet je het antwoord dan blaas jij op je toeter

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media