Gijzelsoftware: Vijf vragen - Vijf antwoorden

15 maart 2022

In Nederland is elke dag een bedrijf het slachtoffer van cybercriminelen. Ze leggen het systeem plat en eisen soms tonnen losgeld. Uit schaamte en vrees voor reputatieschade geeft een directie meestal geen ruchtbaarheid aan de gijzeling. Onderzoeksjournalist Richard Clevers geeft antwoord op vij vragen.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media