Singletown - zijn ze elkaars type of niet?

4 februari 2022

Hoe belangrijk is het zijn van elkaars type? Hoe staan de deelnemers hierin?