Basisschool Tholen vleermuisvrij gemaakt voor sloop

6 oktober 2022

Ecoloog Iris van der Arend maakt slooppanden vleermuisvrij omdat er - als er ook maar één vleermuis is - niet gesloopt mag worden. Video: Jan Bos.