Klimaattop Madrid: belangrijkste beslissing uitgesteld

15 december 2019

Ruim 40 uur na de geplande sluiting bereikten landen op de COP 25 zondagmiddag een akkoord. Alle staten hebben op de klimaattop toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen ‘aan te scherpen’. Maar het belangrijkste doel is niet gehaald: er zijn geen concrete afspraken over regels voor de internationale handel in emissierechten.

Alle afleveringen

Vergelijkbare shows