HASHTAG

Gezond leven

Meer video's

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media

'Smartstones' moeten voor meer beweging zorgen

7 april 2022

In Breda is een pilot gestart met gamepaaltjes. Het is een proef met tien interactieve sport- en spelpaaltjes langs de Chassésingel. Sporters kunnen via bluetooth op hun telefoon contact maken met de paaltjes, de zoheteen 'smartstones'.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media