Volledig scherm
Een akkerrand vol met bloemen. © lex de meester

Waterschap breidt proef akkerranden uit

THOLEN - De proef met  zogeheten ‘akkerranden’ op Tholen, Sint-Philipsland en Sint-Annaland wordt uitgebreid. Op deze akkerranden spreken de boeren met het waterschap af dat zij in een strook van vier meter breed langs de sloot geen gewassen zullen verbouwen. Dat maakt het onderhoud voor het waterschap makkelijker. Boeren krijgen in ruil hiervoor een vergoeding.

De komende vier jaar (2018-2021) kunnen agrariërs bij 55 kilometer aan geselecteerde sloten deze akkerranden aanleggen. Deze stroken worden ingezaaid met een graskruiden- of bloemenmengsel. De afvoer van overtollig water en de aanvoer van zoet water wordt op die manier verbeterd, en de kans dat gewasbeschemingsmiddelen of meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen, wordt kleiner. Bovendien kan het waterschap onderhoud zoals het maaien van slootkanten regelmatig en gemakkelijker uitvoeren. De grote machines hebben de ruimte en zijn niet meer afhankelijk van het gewas dat op het land staat. 

De boer ontvangt een vergoeding voor de gemiste gewasopbrengst en voor de beheerkosten. Het waterschap financiert jaarlijks 20.000 euro aan deze proef. Ook krijgt de proef elk jaar 20.000 euro aan Europese subsidie.

In 2016 startte de proef waarbij zo’n twintig agrariërs over een lengte van 15 kilometer waterranden aanlegden in Sint-Philipsland en Sint-Annaland. Het proefjaar was vooral bedoeld om zowel agrariërs, ZLTO en het waterschap ervaring op te laten doen met de akkerranden. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de proef voor beide partijen (agrariër en waterbeheerder) naar tevredenheid is verlopen.