stockadr zonnepanelen zonne-energie Solar battery with reflection of orange sunset with tree on clear blue sky with highlight background, horizontal picture
Volledig scherm
stockadr zonnepanelen zonne-energie Solar battery with reflection of orange sunset with tree on clear blue sky with highlight background, horizontal picture © Thinkstock

Ruimte voor twee grote zonneparken op Tholen

THOLEN  - Tholen komt, als het aan burgemeester en wethouders ligt, niet vol te liggen met zonnepanelen. Ze stellen de gemeenteraad voor om naast het al vergunde park aan de Ceresweg bij Tholen-stad nog één andere grootschalig zonnepark toe te staan.

Dat moet dan wel in de buurt van de Ceresweg komen. Daar, ten zuidwesten van het stadje, wil energiemaatschappij Eneco op korte termijn 50.000 zonnepanelen plaatsen. De rijkssubsidie voor het project is inmiddels verstrekt. De gemeente heeft als eis gesteld dat het zonnepark goeddeels aan het zicht wordt onttrokken door groen. Dat zal als het aan het college ligt ook bij een eventueel tweede grote park een vereiste zijn.

De deur lijkt ook weer op een kier te staan voor de komst van nieuwe grote windmolens. Een paar jaar geleden stapte de raad vrij stevig op de rem. Op Tholen staan er nu wel genoeg, was de teneur. Nu willen B en W het licht weer op groen zetten voor de komst van turbines. Nieuwe windparken blijven taboe. Een molen mag er alleen komen als hij aansluit op één van de bestaande parken bij Sint-Maartensdijk, Sint-Annaland of Anna Jacobapolder. 

Als de raad hiermee akkoord gaat, biedt dat perspectief voor de inwoners van Sint Philipsland die graag een dorpsmolen willen bouwen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de leefbaarheid. Ze willen deze plaatsen nabij de bestaande windmolens bij Anna Jacobapolder. Overigens wil het college best wat coulanter zijn voor dorpsmolens, juist omdat deze ten goede komen aan de leefbaarheid. Als het ruimtelijk kan, mogen ze best ergens komen waar ze niet direct aansluiten bij een bestaand windpark. 

Bedrijven of agrariërs die een kleine windmolens op hun terrein willen plaatsen, mogen dat blijven doen. De molens mogen een maximale tiphoogte van twintig meter hebben. Voor burgers blijft dit taboe. Vanwege de mogelijke geluidsoverlast acht het college het met name binnen de bebouwde kom onwenselijk dat daar kleine windturbines worden geplaatst. 

B en W willen als eis stellen dat bij nieuwe zonneparken of grote windmolens 25 procent van de opbrengst wordt besteed in het kader van duurzaamheid of leefbaarheid.