Volledig scherm
380 kV-hoogspanningsmasten naast het oudere model (links).

Oplossingen voor knelpunten in 380 kV-tracé in beeld

ETTEN-LEUR - Het is de duurste oplossing, maar de wijze waarop bij de buurtschap Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek de nieuwe 380kV-lijn in het landschap zal worden ingepast komt het meest tegemoet aan de wensen van de bewoners.

De nieuwe en de bestaande hoogspanningsleidingen worden naar het noorden opgeschoven, waardoor ze met een bocht om de woningen aan de Landekensdijk en de Ewoudsdam heen lopen.

Eigenlijk wil leidingenbeheerder TenneT deze oplossing helemaal niet. TenneT houdt van hoogspanningslijnen die zo recht mogelijk door het landschap lopen. Door de lijnen om de Kattekraam heen te leggen komen er drie extra knikken in de lijn. Maar in dit geval weegt het belang van de bewoners zwaarder dan het belang van TenneT. Ook al is deze oplossing veel duurder.

Efteling

Het is een voorbeeld van hoe TenneT de probleemlocaties van de nieuwe 380 kV-lijn tussen Rilland en Tilburg heeft aangepakt. In juni 2017 heeft de minister van Economische Zaken het tracé vastgesteld. Het loopt van Rilland, via Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk en Geertruidenberg via 's-Gravenmoer en de Efteling naar het 380 kV-station in Tilburg. Het tracé bevat nog elf knelpunten.

Volledig scherm
De knelpunten in het tracé van de 380 kV-lijn in West-Brabant. © TenneT

Ondergronds

Over die knelpunten is vorig jaar uitvoerig vergaderd met alle betrokkenen: gemeenten, provincies, bewoners, bedrijven en organisaties.  ,,We hebben meer dan 150 bijeenkomsten belegd", zegt woordvoerder Jochem Dijkshoorn. Die sessies hebben geleid tot twee of drie mogelijke oplossingen (varianten) per knelpunt. Zoals het tracé op de Brabantse Wal, waar de 380 kV-lijn ondergronds gaat. Maar moet is nou ten westen of ten oosten van de Buisleidingenstraat komen?

De Dommel

Nu zijn de ‘samenwerkende overheden’ aan zet. Daarin spreken de achttien gemeenten, waar de nieuwe lijn loopt, de provincies Zeeland en Brabant en de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel. Zij gaan nu samen per knelpunt de beste oplossing (variant) kiezen en een advies opstellen voor de minister van Economische Zaken. Die neemt in juni een definitief besluit over het het uitgewerkte tracé.

Betoncentrale

Een ander obstakel was betoncentrale De Mark aan de St. Antoinedijk nabij Standdaarbuiten. De vraag die speelde was of de nieuwe lijn om de betoncentrale heen moest of parallel aan de A17 kon blijven lopen. Als ie om het bedrijf heen zou gaan, dan moesten er weer extra bochten in het tracé moeten worden aangelegd. Na onderzoek is gebleken dat de nieuwe lijn toch rechtdoor kan lopen. Hij komt dan wel deels over het terrein van de betonfabriek, maar volgens woordvoerder Antje Tenhaaf beïnvloedt de lijn de gezondheid van de werknemers en de bedrijfsvoering niet. 

https://projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek-3/cover/
PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement