Volledig scherm
Een impressie van het toekomstige complex. © Bouwbedrijf Fraanje

Gemeente wijst kritiek op plan Kruittoren in Tholen van de hand

THOLEN - Omwonenden van het toekomstige wooncomplex Kruittoren nabij de haven van Tholen vinden geen gehoor bij de gemeente. Al hun bezwaren worden van tafel geveegd. Johan Verkamman, die aan de Wal woont, had dat wel verwacht. ,,Maar we geven niet op’’, zegt hij.

Het toekomstige wooncomplex aan het Slachtveld, met een woontoren van 36 meter als meest opvallende onderdeel, past volgens veel buurtbewoners totaal niet in het gebied. Ze spreken over een kolossaal gebouw en vrezen voor onder meer het verlies van privacy en zonlicht, verkeershinder en een waardedaling van hun woningen. Vijf omwonenden stelden eind vorig jaar een petitie op waarin ze hun zorgen uitten. Die werd door ruim tachtig buurtgenoten ondertekend.

Stadsgezicht

Hoewel het nog niet om een formele bezwaarprocedure gaat, konden al wel zienswijzen over het plan worden ingediend. Dat deden een aantal omwonenden, de heemkundekring en erfgoedvereniging Heemschut. Allemaal wijzen ze op het beschermd stadsgezicht, maar de gemeente stelt in een reactie dat deze status niet bedoeld is om een museum van de bestaande bebouwing te maken. Het zicht op de historische binnenstad zou straks zelfs beter zijn dan toen op de beoogde bouwlocatie nog bedrijven stonden. Het woongenot en de privacy van omwonenden zullen volgens de gemeente niet onevenredig worden aangetast. 

Johan Verkamman, één van de initiatiefnemers van de petitie, blijft van mening dat het woongenot wel degelijk achteruit gaat. ,,En dat voor een paar mensen die straks heel even genieten van hun mooie uitzicht’’, stelt hij. ,,Want na een paar weken is dat heel gewoon geworden, hoor. Maar voor ons als omwonenden wordt zo’n gebouw nooit gewoon. Het idee dat de toekomstige bewoners straks de hele dag door in achtertuinen in onze buurt zitten te kijken, geeft een benauwend gevoel.’’ De Tholenaar is niet van plan zijn verzet te staken. ,,Als dit plan doorgaat, zal meer volgen. Het is een vrijbrief om ook op de Oesterputten te bouwen. Wonen aan het water, het liefst zo hoog mogelijk, dat is wat mensen tegenwoordig willen.''

Treurige zaak

Hij vindt het ook een treurige zaak dat de buurt in een lokale krant moest lezen dat de gemeente de zienswijzen niet overneemt.

De gemeente denkt binnen enkele weken het ontwerpbestemmingsplan voor Kruittoren ter inzage te kunnen leggen. Op dat moment kunnen omwonenden en andere belanghebbenden formeel bezwaar maken tegen het plan.