Volledig scherm
© Thinkstock

Cafés Tholen minder vaak in de fout met drank schenken aan minderjarigen

THOLEN - Cafés, sportkantines, evenementen en restaurants/cafetaria's in Tholen en de Brabantse Walgemeenten zetten minder vaak alcohol voor aan minderjarigen. Toezichthouders constateerden in 2015 in 22 gelegenheden dat jongeren onder 18 jaar drank kregen, een jaar later zijn dat er nog 12.

Een en ander blijkt uit de evaluatie van de BOA-Pool, die controles uitvoerde op plekken in Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom waar drank wordt verkocht.  Met name in cafés gaat het nog fout, in negen van de twaalf keer constateerden Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) daar overtredingen. 

De BOA's zijn het afgelopen jaar 461 keer op pad gegaan, daarbij zijn in totaal 42 overtredingen geconstateerd. 

Naast het schenken van drank aan minderjarigen blijkt bij twaalf evenementen, restaurants/cafetaria's, cafés en sportkantines alcohol te worden verkocht zonder vergunning. In de overige gevallen ging het om het overtreden van de sluitingstijden en het niet aanwezig zijn van een leidinggevende. 

Korte controles

Opvallend genoeg is bij geen enkele supermarkt of slijterij iets aangetroffen dat niet in de haak was. Het aantal controles is flink gedaald ten opzichte van 2015 toen de BOA's 628 keer uitrukten. ,,Maar daar staat tegenover dat er toen vooral korte controles waren van tien minuten. Later zijn er langere en dus kwalitatief betere controles uitgevoerd", zegt woordvoerder Erwin Stander van de gemeente Bergen op Zoom.

Dwangsom

In bijna alle gevallen zijn de overtreders er met een schriftelijke waarschuwing afgekomen. Slechts een keer is er een bestuurlijke boete van 1360 euro opgelegd, een keer een vooraankondiging van tijdelijke sluiting en drie maal is er gedreigd met het opleggen van een dwangsom. Als het gaat om het schenken van alcohol aan jeugdigen onder de 18 jaar is de tijd van waarschuwen nu voorbij, zegt Stander. 

,,Soms bestond er nog onduidelijkheid bij de overtreder over het alcoholverbod, reden dat we dan een waarschuwing gepast vonden. Maar voor dit jaar gaan we bij het constateren van een overtreding direct over tot het opleggen van een boete. Omdat we vinden dat het alcoholverbod voor minderjarigen inmiddels genoegzaam bekend moet zijn bij horecaondernemers."