Brede school op Tholen is enorme stap vooruit: van ‘gaten, kieren en muizen’ naar een speeltuin als schoolplein

video,,Groep drie! Verzamelen! Twee aan twee gaan staan! Groep drie-hie!” De juffen van basisschool Eben Haëzer moeten hun stem flink verheffen om hun leerlingen zo ver te krijgen hun pauze te beëindigen. ,,Op het plein horen we de bel niet", lacht directeur Bas Hoftijzer. ,,Dus we moeten flink roepen. Daar moeten we nog even wat doen.”