Volledig scherm
'Lichtgevend oôd' © Thinkstock

'Ondanks Berts lichtgevend oôd was 'n kwiet, mee in z'n rugzak twi mobieltjes'

In deze rubriek belichten we wekelijks een Zeeuws dialect. Deze keer een verhaal van Frans van der Heijde in het Walchers.

Ik dienke dâ vee mensen d'r ook ervaering mee ebbe. Onverwachte en onvermoede ontmoetingen as jie zelf 'in de vreemde' bin. Ons aode de kouwe, de regen en de doenkerste daehen in ons kikkerlandje een stuitje ontvlucht om op meer dan 3.500 kilometer van uus de zeumer en de waermte op te zoeken. Zôvère van Zoetelande. Dan hae je op een ligbed leie bie je zwembad en zei jie tegen je 'buren': ,,Is het good afternoon of is het Gutentag? Ze antwoorde mee 'Bon Gorno' en leie me dus nest een medewerker van het casino van Venetië en z'n vrouwe. En dan bliekt uldere zeune an de HZ in Vlissinge te studeren!

Dan bin je overburen twi vrolijke meiden van rond de twintig. Ze bin d'r korter dan een weke, ze bin d'r 'even' tussenuut en ebbe vriendlief aolebei achtergelaete in Nederland. Ze schaeme d'r eihen nie vô ulder geloof en bidde en danke bie de meer dan overvloedige maeltieden in 't hotel! Eên oort er drek dâ me uut Zeêland komme, wan d'r oma komt uut Westkappel. Ze elpe mien, de ouwe opa, bie het 'online' kriehe van m'n mobieltje. Jae, oma uut Westkappel ei ook zulke vraehen.

Dan ontmoete me een joeng echtpaer mee éên kind en de twidden 'onderwehe'. Nae een dag liekt het of me ze â jaeren kenne! Het vierjaerig meisje is een echte aândachtvraeher en kriegt die aândacht, voral van ons. Het zâ wennen ore as 't zusje d'r is. Noe kan ik ze nog ênig ontzag inboezeme deu te melden da'k 'meêster' geweest bin. Ze belove ons dâ me een geboortekaortje zulle kriehe.

Het meêst opvallende was misschien wè, dâ me bie 't inschrieven in 't hotel zie dâ diezelfde dag het echtpaer J. en B. uut Oôstkappel bin angekomme. B., ik zâ mè zeie Bert, was jaeren medespeler of tegenstander in m'n vroegere sportlevens, mè is noe nog nie an 'biljarten' toe. Zôdoende is éên en ander wat verwaeterd. Mè ineêns komme me mekaore wi tegen, zô vère van uus. Ze bluve ook net zô lang as ons â zurge ze vô d'r eihen. Ons, twi echtpaeren, laete ons d'n êlen dag bediene.

Bert is weliswaer een paer tinten doenkerder as ons, ie ei nog hin last van aeruutval, een probleem wi velen van onze leeftied mee kampe. Ie ei een prachtige bos wit aer, om jaloers op t'oren. Bert en J. (Joke) dochte d'r goed an te doen net as ons een fiets te uren, makkelijk as ze 's aevens uut eten hienge nè een leuk restaurantje an strange. Dat leste noe wier hin succes. 

De aevenden valle snel in in zulke oorden, di zat hin licht op de fiets en de verlichting van fiets- en wandelpaeden was minimaâl. Aoles bie mekaore nie drek geweldig om in 't doenker te hae fietsen. Onderwiele dâ ons an 't buffet zaete, kwam Joke, lichtelijk in paniek, vertelle dâ ze mekaore kwiet gereeë waere, onderwehe nè strange. Ondanks Berts 'lichtgevend oôd was 'n kwiet, mee in z'n rugzak twi mobieltjes. Goeie raed was diere mè mee ons mobieltje ei ze toch een booschap ingesproke: 'Bert kom trug, ik wachte op je!' De oproep ielp en een alf ure laeter kwam de verloren zeune trug, doôdgemoedereerd. ,,Volg m'n oôd dan toch beter!", was z'n laconieke reactie.

 1. Wie de naem eit
  streektaal / audio

  Wie de naem eit

  D’r stieng in de krante ’n ver’ael over Nederlanders, die in ’t buteland raore diengen edaen aode in waere op’epakt. Zô ao ’n krootje vinters naekend op ’n baargtop ’n foto laete maeke, ’n aore ao ’n stekker uut ’t stopcontact etrokke in ’n boeddhistische tempel, zôdat de meziek weg dee vaole, in wî ’n aor krootje ao in Cambodja bie de beroemde tempels van Angkor Wat “seksstandjes” laete zie. In zô stienge d’r nog meer voôrbeelden van eêl raor gedrag. Oe verzin je ‘t. Noe, terecht è die maansen flienke boetes ekrehe in dan mochte ze nog blie weze, want in die landen zette ze joe eêl makkelijk in ’t kotje.
 2. Asof je hin zesse kan gooie..!
  Streektaal

  Asof je hin zesse kan gooie..!

  Verscheiene keren ebbe me mensen angesproke over m'n biljartleven ( het woord "carrière" is ier nie op z'n plekke..) en ik ebbe beslôte om het nieuwe jaer te starten mee een trugblik op m'n bezig weze mee éên stok, drie ballen en een tafel mee een groen laeken. Schreef ik ooit dat iedere senior d'r an kan beginne, ik bin noe toch wat vorzichtiger hore. Soms liekt het biljartspil op "Mens erger je nie", wibie jie aolmè hin zesse kan gooie, dus nie kan beginne, onderwiele dâ andere het bord rond hae. Je doe je best, bin vol goeie moed en die biljartballen bluve mè langs mekaore ene rolle. Soms kan d'r hin "vloeitje" tussen. En de meer gevorderde beperke dan d'r eihen tot het zeien dâ jie zô'n goeie chauffeur bin, je riebewies echt waerd, wan je raekt hlad niks...! Mocht iemand dus nog an biljarten wille beginne, ziet het as een uutdâging of stopt er wi drek mee!