Volledig scherm
'Lichtgevend oôd' © Thinkstock

'Ondanks Berts lichtgevend oôd was 'n kwiet, mee in z'n rugzak twi mobieltjes'

In deze rubriek belichten we wekelijks een Zeeuws dialect. Deze keer een verhaal van Frans van der Heijde in het Walchers.

Ik dienke dâ vee mensen d'r ook ervaering mee ebbe. Onverwachte en onvermoede ontmoetingen as jie zelf 'in de vreemde' bin. Ons aode de kouwe, de regen en de doenkerste daehen in ons kikkerlandje een stuitje ontvlucht om op meer dan 3.500 kilometer van uus de zeumer en de waermte op te zoeken. Zôvère van Zoetelande. Dan hae je op een ligbed leie bie je zwembad en zei jie tegen je 'buren': ,,Is het good afternoon of is het Gutentag? Ze antwoorde mee 'Bon Gorno' en leie me dus nest een medewerker van het casino van Venetië en z'n vrouwe. En dan bliekt uldere zeune an de HZ in Vlissinge te studeren!

Dan bin je overburen twi vrolijke meiden van rond de twintig. Ze bin d'r korter dan een weke, ze bin d'r 'even' tussenuut en ebbe vriendlief aolebei achtergelaete in Nederland. Ze schaeme d'r eihen nie vô ulder geloof en bidde en danke bie de meer dan overvloedige maeltieden in 't hotel! Eên oort er drek dâ me uut Zeêland komme, wan d'r oma komt uut Westkappel. Ze elpe mien, de ouwe opa, bie het 'online' kriehe van m'n mobieltje. Jae, oma uut Westkappel ei ook zulke vraehen.

Dan ontmoete me een joeng echtpaer mee éên kind en de twidden 'onderwehe'. Nae een dag liekt het of me ze â jaeren kenne! Het vierjaerig meisje is een echte aândachtvraeher en kriegt die aândacht, voral van ons. Het zâ wennen ore as 't zusje d'r is. Noe kan ik ze nog ênig ontzag inboezeme deu te melden da'k 'meêster' geweest bin. Ze belove ons dâ me een geboortekaortje zulle kriehe.

Het meêst opvallende was misschien wè, dâ me bie 't inschrieven in 't hotel zie dâ diezelfde dag het echtpaer J. en B. uut Oôstkappel bin angekomme. B., ik zâ mè zeie Bert, was jaeren medespeler of tegenstander in m'n vroegere sportlevens, mè is noe nog nie an 'biljarten' toe. Zôdoende is éên en ander wat verwaeterd. Mè ineêns komme me mekaore wi tegen, zô vère van uus. Ze bluve ook net zô lang as ons â zurge ze vô d'r eihen. Ons, twi echtpaeren, laete ons d'n êlen dag bediene.

Bert is weliswaer een paer tinten doenkerder as ons, ie ei nog hin last van aeruutval, een probleem wi velen van onze leeftied mee kampe. Ie ei een prachtige bos wit aer, om jaloers op t'oren. Bert en J. (Joke) dochte d'r goed an te doen net as ons een fiets te uren, makkelijk as ze 's aevens uut eten hienge nè een leuk restaurantje an strange. Dat leste noe wier hin succes. 

De aevenden valle snel in in zulke oorden, di zat hin licht op de fiets en de verlichting van fiets- en wandelpaeden was minimaâl. Aoles bie mekaore nie drek geweldig om in 't doenker te hae fietsen. Onderwiele dâ ons an 't buffet zaete, kwam Joke, lichtelijk in paniek, vertelle dâ ze mekaore kwiet gereeë waere, onderwehe nè strange. Ondanks Berts 'lichtgevend oôd was 'n kwiet, mee in z'n rugzak twi mobieltjes. Goeie raed was diere mè mee ons mobieltje ei ze toch een booschap ingesproke: 'Bert kom trug, ik wachte op je!' De oproep ielp en een alf ure laeter kwam de verloren zeune trug, doôdgemoedereerd. ,,Volg m'n oôd dan toch beter!", was z'n laconieke reactie.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
 1. De scholen waere wi behonne
  PREMIUM
  streektaal | audio

  De scholen waere wi behonne

  Langzaemerand ore de spandoeken mee de tekst: 'De scholen bin wi behonne' opgeruumd. Me bin lang genoeg geweze op het feit dâ wi vee huus iedere dag op pad en baene bin nae de zeumervakantie. Ons bin wi gewend gerocht an de groepen huus op de fiets die, vanuut ulder durp, nè 'stad hae. En de huus raeke gewend an met naeme de overgang van de kleine durpsschole, wi ze te voet nè toe hienge, nè de 'schoolfabrieken' wi onderde andere, voral ouwere, in het begin vee ontzag ingeboezemd ebbe.
 2. Over biegelôôf gesproken
  PREMIUM
  STREEKTAAL I Audio

  Over biegelôôf gesproken

  September is altied 'n schôône maond. Overdag is 't soms lekker weertje en dat doe dienken an de zeumer. As 't zonnetje schiint, dan kan 't best lekker ziin. Vooral as dat zonnetje op de rik schiint. Mao avonds is dat wat anders. Nao 't eten is 't gedaon mee dat lekker zonnetje. Toch? Dan wordt 't al vlug koel. ,,Je kan mèrken dan me nao de baomesse gaon'', zeien dan vroeger d'ouwe mènsen. En 't is zô. 't Is ommerst a vroeg doenker. Om 'n uur of negene gaot 't licht al an.
 3. Gelek en geflèr
  PREMIUM
  Streektaal/audio

  Gelek en geflèr

  Een paer weken elee stoeng Trump in de krante twint a t'n de voorzitter van de EG kust'n. Goed voe een foto mae of a ze het meênden dat za nog motte blieke. Mekaore een stevigen and geve ao ok a moai ewist. Oans bin nie zo gewend om mekaore te kussen, zeker as vent gin venters. Bie vrouwen is het a een gedoe, wan het is nie eên kus, mae aoltied drieë. M'n vaoder ao d'r ok a een ekel an. Dat gelek en dat geflèr, daè most 'n niks van è. Een and geve liekt beter, mae daè kunne letterlijk en figuurlijk ok bezwaeren an kleve. Laèt m'es kieke welke.