Volledig scherm
Koolmees © Pixabay

De veugeltjes 'iengen op udder kop an die blomme

streektaal't Is vandaoge net 'n weeke geleejen dan 'k bezig was mee m'n zonneblomme. Noe za je zeggen, Rinus, moe je dao noe nog over schrieven. Over een weeke geleejen. Da's dan toch ouw nieuws joengen. Mao gao je gank, 't mag voo deze kêêr.

'k Was bezig den 'of nog wat de kant te doen, toen de buurman weer verbie kwam. Bie de drôôgpaole daor stoengen nog drie zonneblommen. Alli, zonneblommen? 't Mag gêên naome 'èn. Want allêêne de stammen die stoengen d'r nog. De blaoren waoren d'r bienao af en wat er nog an 'ieng te fladderen, dat waoren stikken lêlijke bruune diengen. En de pitten waoren d'r ook al 'alf uutgepikt deu de kôôlmeesjes. Da was trouwens schôône gewist. Die waoren dao weken opaf gevlogen. Zô van m'n troenke, roef, nao die koppen van die drie zonneblommen. En omdat die koppen mee de pitten omloage 'iengen, 'iengen die veugeltjes ook op udder kop an die blomme. 

Blomme, zeg ik, nêê die waoren ook al 'êlemao verslonst. 

Nêê, dan van de zeumer. Dan was 't schôône. Dan stoengen ze dao mee z'n drieën te proenken in m'n 'of. 't Was 'n lust om nao te kieken. Toen ze opkwaomen, waoren ze lange tied geliek van 'ôôgte, mao de middelste begon na ruum 'n beter flienk deu te schieten. Noe 'èn ik an alle drieje een kaorte met een letter gedaon: Ao, Bee en Cee. En ielke weeke nam ik de groei op. Noe za je zeggen, da's ook kinderlijk. Jao, mao toch ee. Meeten is weten. En de middelste kwam toet 2.37 m Die andere nog nie an twi meter. Raor ee? Ze staon meschien tien centimer van mekaore en toch zôvee verschil. En de langsten die ao ook de grôôtste blomme en dao vielen eigenlijk die mezen op. En toen kwaomen de katten van de buuren. Die stoengen uren onder die blomme, te wachten op een veugel, die mao nie wou vallen. Uren stoengen ze dao. 'Oe kan da noe,' dochten ze. 'Judder 'angen op judder kop en vallen nie nao beneejen?' Dao was zelfs al een padje deu m'n 'of van de straote nao die blommen gelôôpen. Noe weegt 'n katte toch eigenlijk nie veel, mao de grond is dudelijk angelôpen. 

'Gao je je blomme uutdoen?' vraogt de buurman die al 'n stuitje stoeng te kieken. Ik schudden van nee en zeggen dan 'k d'r een paor vetbollen mee zonneblompitten an gaon 'angen. Jao, zo'n netje. Die kreeg 'k voo m'n sinterklaois. 'Da's goed, de veugels weten de weg ee?' En daomee bedoelende die, dat van de zeumer de veugels om de pitten uut de blomme kwaomen en noe om 't vet en de pitten uut dat rooje netje. 

As 'k even laoter in m'n keukentje nao die drie blommen staot te kieken, kommen de d'êêste meesjes al angevlogen. Êêst in m'n troenke en dan roets, nao m'n zonneblommen. An ielke stam 'angt d'r netjes een zakje mee eten op udder te wachten. En noe 'angen die zakjes alle drieje op dezelfde 'ôôgte, mao toch zitten ze bots op de middelste. Is dat meschien omdat ze van de zeumer ook recht nao die zonneblomme vlogen? En de katten? Die staon wee op udder post, bie de troenke. Klaor om rechte nao de blomme te schieten. Jao, die ouwen 't padje wel wèrm. 

Dan gaot de tillefoon. De buurman, die achter de koffie is gegaon. 'Oe 'ôôge of die zonneblomme ook wee was geworren?' En voor alle dudelijk'eid zeg 'k d'r nog bie: 'De middelsten, de B van Bèrnaord, die eit 't het beste gedaon.'

 1. Ouwd archief goeng bienao in den oven
  PREMIUM
  Streektaal

  Ouwd archief goeng bienao in den oven

  Den lesten tied zien 'k joe zô weinig'', zegt een mannetje mee 'n bleuzend gezicht, uut de polder. ,,Je bin toch nie ziek gewist of komme hie om je brôôd wat laoter in de morgen?'' Me staon bie de bakker in de wienkel. Alli, bakker. Bie ons op 't durp is 't r gêên echte wèrme bakker mêêr. Oe is 't mogelijk ee? Mêêr dan duzend jaor is 't 'r in Biervliet brôôd gebakken. Da kan je toch wel rustig zô stellen ee. En noe is dat verbie. Al 'n paor jaor 'ôôr en de mènsen bie ons, die eten d'r gêên bootram minder om. Bie wieze van spreken. Mao toch ee. 't Is onbegrupelijk, mao 't is de vaste waor'eid. ,,Nêê,'' zeg ik tegen 'em. ,,Van de winter bin 'k an 't opruumen geslaogen.''
 1. Dien actie lôôpt nog 's goed
  streektaal / audio

  Dien actie lôôpt nog 's goed

  "Dat is allemao nog vee te nat joengen?" roept de buurman van een straote vèder, "je doet mêêr kwaod dan goed mee.". 't Was een paor weken geleejen, juust, toen de krante vol stoeng van carnaval. Weet je nog, toen 't die vriedagmiddag een bitje begon te snêêuwen? De anderen dag docht ik bie m'n eigen: Dao staon nog schôône winterpreien. Dao kan je d'r best 'n paor flienke soldaot van maoken. Ik mee m'n spao d'n 'of in en toen kwam de buurman verbie, op de fiets. Mee 'n zakje vuulte an z'n stuur. Afval voo de container, zeker, dien 'k bie m'n eigen.
 2. Wie de naem eit
  streektaal / audio

  Wie de naem eit

  D’r stieng in de krante ’n ver’ael over Nederlanders, die in ’t buteland raore diengen edaen aode in waere op’epakt. Zô ao ’n krootje vinters naekend op ’n baargtop ’n foto laete maeke, ’n aore ao ’n stekker uut ’t stopcontact etrokke in ’n boeddhistische tempel, zôdat de meziek weg dee vaole, in wî ’n aor krootje ao in Cambodja bie de beroemde tempels van Angkor Wat “seksstandjes” laete zie. In zô stienge d’r nog meer voôrbeelden van eêl raor gedrag. Oe verzin je ‘t. Noe, terecht è die maansen flienke boetes ekrehe in dan mochte ze nog blie weze, want in die landen zette ze joe eêl makkelijk in ’t kotje.