Volledig scherm
Koolmees © Pixabay

De veugeltjes 'iengen op udder kop an die blomme

streektaal't Is vandaoge net 'n weeke geleejen dan 'k bezig was mee m'n zonneblomme. Noe za je zeggen, Rinus, moe je dao noe nog over schrieven. Over een weeke geleejen. Da's dan toch ouw nieuws joengen. Mao gao je gank, 't mag voo deze kêêr.

'k Was bezig den 'of nog wat de kant te doen, toen de buurman weer verbie kwam. Bie de drôôgpaole daor stoengen nog drie zonneblommen. Alli, zonneblommen? 't Mag gêên naome 'èn. Want allêêne de stammen die stoengen d'r nog. De blaoren waoren d'r bienao af en wat er nog an 'ieng te fladderen, dat waoren stikken lêlijke bruune diengen. En de pitten waoren d'r ook al 'alf uutgepikt deu de kôôlmeesjes. Da was trouwens schôône gewist. Die waoren dao weken opaf gevlogen. Zô van m'n troenke, roef, nao die koppen van die drie zonneblommen. En omdat die koppen mee de pitten omloage 'iengen, 'iengen die veugeltjes ook op udder kop an die blomme. 

Blomme, zeg ik, nêê die waoren ook al 'êlemao verslonst. 

Nêê, dan van de zeumer. Dan was 't schôône. Dan stoengen ze dao mee z'n drieën te proenken in m'n 'of. 't Was 'n lust om nao te kieken. Toen ze opkwaomen, waoren ze lange tied geliek van 'ôôgte, mao de middelste begon na ruum 'n beter flienk deu te schieten. Noe 'èn ik an alle drieje een kaorte met een letter gedaon: Ao, Bee en Cee. En ielke weeke nam ik de groei op. Noe za je zeggen, da's ook kinderlijk. Jao, mao toch ee. Meeten is weten. En de middelste kwam toet 2.37 m Die andere nog nie an twi meter. Raor ee? Ze staon meschien tien centimer van mekaore en toch zôvee verschil. En de langsten die ao ook de grôôtste blomme en dao vielen eigenlijk die mezen op. En toen kwaomen de katten van de buuren. Die stoengen uren onder die blomme, te wachten op een veugel, die mao nie wou vallen. Uren stoengen ze dao. 'Oe kan da noe,' dochten ze. 'Judder 'angen op judder kop en vallen nie nao beneejen?' Dao was zelfs al een padje deu m'n 'of van de straote nao die blommen gelôôpen. Noe weegt 'n katte toch eigenlijk nie veel, mao de grond is dudelijk angelôpen. 

'Gao je je blomme uutdoen?' vraogt de buurman die al 'n stuitje stoeng te kieken. Ik schudden van nee en zeggen dan 'k d'r een paor vetbollen mee zonneblompitten an gaon 'angen. Jao, zo'n netje. Die kreeg 'k voo m'n sinterklaois. 'Da's goed, de veugels weten de weg ee?' En daomee bedoelende die, dat van de zeumer de veugels om de pitten uut de blomme kwaomen en noe om 't vet en de pitten uut dat rooje netje. 

As 'k even laoter in m'n keukentje nao die drie blommen staot te kieken, kommen de d'êêste meesjes al angevlogen. Êêst in m'n troenke en dan roets, nao m'n zonneblommen. An ielke stam 'angt d'r netjes een zakje mee eten op udder te wachten. En noe 'angen die zakjes alle drieje op dezelfde 'ôôgte, mao toch zitten ze bots op de middelste. Is dat meschien omdat ze van de zeumer ook recht nao die zonneblomme vlogen? En de katten? Die staon wee op udder post, bie de troenke. Klaor om rechte nao de blomme te schieten. Jao, die ouwen 't padje wel wèrm. 

Dan gaot de tillefoon. De buurman, die achter de koffie is gegaon. 'Oe 'ôôge of die zonneblomme ook wee was geworren?' En voor alle dudelijk'eid zeg 'k d'r nog bie: 'De middelsten, de B van Bèrnaord, die eit 't het beste gedaon.'

 1. Asof je hin zesse kan gooie..!
  Streektaal

  Asof je hin zesse kan gooie..!

  Verscheiene keren ebbe me mensen angesproke over m'n biljartleven ( het woord "carrière" is ier nie op z'n plekke..) en ik ebbe beslôte om het nieuwe jaer te starten mee een trugblik op m'n bezig weze mee éên stok, drie ballen en een tafel mee een groen laeken. Schreef ik ooit dat iedere senior d'r an kan beginne, ik bin noe toch wat vorzichtiger hore. Soms liekt het biljartspil op "Mens erger je nie", wibie jie aolmè hin zesse kan gooie, dus nie kan beginne, onderwiele dâ andere het bord rond hae. Je doe je best, bin vol goeie moed en die biljartballen bluve mè langs mekaore ene rolle. Soms kan d'r hin "vloeitje" tussen. En de meer gevorderde beperke dan d'r eihen tot het zeien dâ jie zô'n goeie chauffeur bin, je riebewies echt waerd, wan je raekt hlad niks...! Mocht iemand dus nog an biljarten wille beginne, ziet het as een uutdâging of stopt er wi drek mee!
 2. In het bijzonder de dialecten …
  streektaal

  In het bijzonder de dialecten …

  Op 31 oktober 2017 overleed professor Johan Taeldeman. Die was as taalkundige verbonde an de Universiteit van Gent en iew z’n eigen onder andere bezig mie dialect. Die ao nog een ôôp functies an verschillende universiteiten, mae voe dit kleine in memoriam laèt ik dat buten beschouwing. In tal van kranten en tijdschriften in Vlaandere bin d’r ter naegedachtenis stikken eschreve. Tikt z’n naem mae in op internet en je vindt ‘r tientalle. Waerom daè noe ier dan ok aandacht an besteeë? Omdat ’n ok voe de Zeêuwse dialecten vee beteêkend eit.