Volledig scherm
© stock.xchng

Andermans buuk vast’ouwe

STREEKTAAL / AUDIOHet za je mae evroge worre: ,,Wil je ceremoniemeêster weze op oanze bruuloft?” Een eêrebaan a je zuster trouwd’n of je broer of je beste vriend. Je dee dat graag, mae oe most je dat doe. 

De eênige ervaering die a je ao was bie de bruloft van Ome Han en tante Trees. J’ ao een flauw idee van wat a je te doen stoeng. Eên dienk was zeker, je most een bruloftsgids maeke mie daèrin het programma. Voorbeelden vond je in de gidsen van eêrdere bruloften die a je mee’emaèkt ao of in gidsen die a je te leên kreeg van fermielje. Ok wist je a je naè Torbijn most in de Ganzepoortstraete in Goes, wan die verkocht aollerlei vèsjes, voordrachten en toneêlstikjes. Die kô je in je boekje opneme of mie een paer mensen leêre om op dien dag uut te voeren.

Ik komme op dit onderwerp omda ‘k een dotte materiaal kreeg van een mevrouw uut Goes: bruloftsgidsen, liedjes, sketches enz. Dat brocht me bie de tied da ‘k zelf van die gidsjes maèkt’n voe broers, zusters, neven, nichten en anverwanten. De feêstgids begon bie een welkomslied. “ Hartelijk welkom in ons midden. Welkom bruidegom en bruid! Hoor ons zingen, hoor ons bidden: Dat de band die gij nu sluit…..” Het most ezonge worre op de melodie van “‘k Heb geloofd en daarom zing ik”. Dan volgd’n steevast het reglement mie tien geboden, bijvoorbeeld dat het verboo was om bie het lachen andermans buuk vast t’ ouwen.

Vervolgens was het tied voe een vèsje voe ’t eten. “In naam van de bruidegom, doe open je mond, de feestmaltijd staat nu gereed.” Dat kon ezonge worre op de wieze van “In naam van Oranje”. Nae het eten kwam ‘r gelegen’eid voe meêr lollige liedjes en activiteiten. Een vaste gewoonte was het ABC. Een selectie feêstgangers brocht dan een cadeautje naè voren dat begon mie een letter van het alfabet. Daè oarden dan ok een riempje bie. 

“’k Ao de K, mae ‘k wist nie wat a ‘k kôpe most, dus ik geve mae een zoete Koeke, da’s goed voe de kost.” “En ik ao de L en in dit vers, past een doasje Lucifers.” Tussendeur de liedjes was t’r tied voe spelletjes en stikjes. Dikkels were dat bekende vertoaningen. Ome Wullem die het gedicht “Ode op de pispot” dee of het gedicht over de scheuteldoek deur tante Anna. Dan kwam het befaamde “We reizen in een broekje….”, waèr a twî feêstgangers saemen in eên broek het biepassende vèsje zonge. 

Ok geliefd was “Van der Steen mie z’n derde been”. Dat was een lied mie een refreintje daè a een zanger of zangeres mie drie beênen bewegingen maèkt’n. Dat was een komisch gezicht en het vereist’n ok nog wè wat oefenieng. Ok het hoedenlied was een topper. Op de melodie van “Toen onze mop een mopje was” wier d’r een lied ezonge, twint a t’r een ‘oed deuregeve wier. Wie a d’n ‘oed in anden ao bie het eindigen van het couplet most ’n opzette. 

Bie het volgende couplet was het een slabbetje, bie het derde een nachtjapon enzôvoort. Langzaemerand kwam het einde van het feêst in zicht. Daèvoe was een afscheidslied voorzieë. Dat most wè een bitje serieus weze. “Zo geeft elkander dan de hand. Hoezee. Ja wij verklaren d’echt tot stand. Hoezee. Geluk en Zegen schenken u vreugd tot eens het zilver u verheugt. Hoezee (3x).” Dat kon ezonge worre op de melodie van “Wie in januari geboren is”. Dan kwam d’r meêstal nog koffie mie een broadje en dan was het feêst ten einde. Voe de ceremoniemeêster zat de taak d’r dan op. 

Eên lied dat daè over gaèt, beschrieft het as volgt: ”Wij hebben onze taak volbracht en wensen ’t Paar een goede nacht. Voor ’t laatst dan klinke in het rond: Slaap wel tot in de morgenstond!” Dat is nie per se christelijk, mae het wier ezonge op de melodie van “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem.” De feêstgidsen gienge mee naèr uus as inspiratiebron voe een volgende trouwfeêste. Da’s mae goed ok, anders ao ‘k dit stikje nie kunne schrieve.

Reacties naè Engel Reinhoudt, Werrilaan 21, 4453 CA, ’s-Heerenhoek. cn.zeeuws@zeelandnet.nl

 1. Sukeladeletters van kaes
  STREEKTAAL

  Sukeladeletters van kaes

  Wat een gemieter toch. Eêst ao me kip mie fipronil en het is amper wig of het volgende diend’n z’n eigen an. ‘k Ao net twî lekkerbekjes ekocht en een alf pond kibbeling en daè lekker van genote of de krante kopt’n ‘Listeriabacterie in lekkerbek en kibbeling’. Daè bî je dan goed mie. Zou je d’r joekte van kriege, zou je d’r van motte spieë, maegkrampe van kriege, zou j’r blind van worre. Gelukkig bleek de listeria gin invloed op me te è’n, mae wig lekkere naèsmaeke.
 1. Petaoten, peetjes en een bolle woste
  streektaal/audio

  Petaoten, peetjes en een bolle woste

  Petaoten kappe of overraepe, het kan wee en het mag. Je môt het wè eêst vraege, stoeng ‘r vorige weke in de krante. Ik wille wee wè ’s een lans breke voe lekkere Zeêuwse petaoten, wan tegenwoordig worre die d’r aolmae minder egete. Je kan de tv nie anzette of daè wortussen de bedrieven deur’ekookt. Mae meêstal van die nochtere diengen die a je van z'n leven zelf nie klaer kriegt, a je a begriept waè a ze het over è. Een steutje terug goeng d’r eên pasta kooke. As kind von ik dat a lekker op m'n broad.
 2. Eêst wissele in dan betaele
  Audio

  Eêst wissele in dan betaele

  Julder gae misschien ok wè ‘s op vekansie. Dan krieg je noe even wat om an te dienken. In 1986 bî m’n op vekansie in Joego-Slavië eweest. ’t Was nog ’t land van Tito, ’n communistische ‘eilstaet. M’n è d’r moôie weken deur’ebrocht in vee ezie. Bevobbeld de ouwe bruhhe in Mostar, waer jongetjes vô ’n paer dinar van of deeje sprienge. Ze wiste eêl goed dat de toeristen dat leutig vonde. Zômâ ’n plekke waer of toe nog Ibrahim in Abraham gewoon neffen mekaore konde leve. Niks an d’and. Dat is in de laetere oorlog eêmae veranderd. De bruhhe kepot in de goeie verstand’oudieng kepot. In dat aomè, omdat Servische “intellectuelen” ulder verstand beter aode motte gebruke in plekke van ’n nationalistisch gevoel te propaheeren.