Volledig scherm
© stock.xchng

Andermans buuk vast’ouwe

STREEKTAAL / AUDIOHet za je mae evroge worre: ,,Wil je ceremoniemeêster weze op oanze bruuloft?” Een eêrebaan a je zuster trouwd’n of je broer of je beste vriend. Je dee dat graag, mae oe most je dat doe. 

De eênige ervaering die a je ao was bie de bruloft van Ome Han en tante Trees. J’ ao een flauw idee van wat a je te doen stoeng. Eên dienk was zeker, je most een bruloftsgids maeke mie daèrin het programma. Voorbeelden vond je in de gidsen van eêrdere bruloften die a je mee’emaèkt ao of in gidsen die a je te leên kreeg van fermielje. Ok wist je a je naè Torbijn most in de Ganzepoortstraete in Goes, wan die verkocht aollerlei vèsjes, voordrachten en toneêlstikjes. Die kô je in je boekje opneme of mie een paer mensen leêre om op dien dag uut te voeren.

Ik komme op dit onderwerp omda ‘k een dotte materiaal kreeg van een mevrouw uut Goes: bruloftsgidsen, liedjes, sketches enz. Dat brocht me bie de tied da ‘k zelf van die gidsjes maèkt’n voe broers, zusters, neven, nichten en anverwanten. De feêstgids begon bie een welkomslied. “ Hartelijk welkom in ons midden. Welkom bruidegom en bruid! Hoor ons zingen, hoor ons bidden: Dat de band die gij nu sluit…..” Het most ezonge worre op de melodie van “‘k Heb geloofd en daarom zing ik”. Dan volgd’n steevast het reglement mie tien geboden, bijvoorbeeld dat het verboo was om bie het lachen andermans buuk vast t’ ouwen.

Vervolgens was het tied voe een vèsje voe ’t eten. “In naam van de bruidegom, doe open je mond, de feestmaltijd staat nu gereed.” Dat kon ezonge worre op de wieze van “In naam van Oranje”. Nae het eten kwam ‘r gelegen’eid voe meêr lollige liedjes en activiteiten. Een vaste gewoonte was het ABC. Een selectie feêstgangers brocht dan een cadeautje naè voren dat begon mie een letter van het alfabet. Daè oarden dan ok een riempje bie. 

“’k Ao de K, mae ‘k wist nie wat a ‘k kôpe most, dus ik geve mae een zoete Koeke, da’s goed voe de kost.” “En ik ao de L en in dit vers, past een doasje Lucifers.” Tussendeur de liedjes was t’r tied voe spelletjes en stikjes. Dikkels were dat bekende vertoaningen. Ome Wullem die het gedicht “Ode op de pispot” dee of het gedicht over de scheuteldoek deur tante Anna. Dan kwam het befaamde “We reizen in een broekje….”, waèr a twî feêstgangers saemen in eên broek het biepassende vèsje zonge. 

Ok geliefd was “Van der Steen mie z’n derde been”. Dat was een lied mie een refreintje daè a een zanger of zangeres mie drie beênen bewegingen maèkt’n. Dat was een komisch gezicht en het vereist’n ok nog wè wat oefenieng. Ok het hoedenlied was een topper. Op de melodie van “Toen onze mop een mopje was” wier d’r een lied ezonge, twint a t’r een ‘oed deuregeve wier. Wie a d’n ‘oed in anden ao bie het eindigen van het couplet most ’n opzette. 

Bie het volgende couplet was het een slabbetje, bie het derde een nachtjapon enzôvoort. Langzaemerand kwam het einde van het feêst in zicht. Daèvoe was een afscheidslied voorzieë. Dat most wè een bitje serieus weze. “Zo geeft elkander dan de hand. Hoezee. Ja wij verklaren d’echt tot stand. Hoezee. Geluk en Zegen schenken u vreugd tot eens het zilver u verheugt. Hoezee (3x).” Dat kon ezonge worre op de melodie van “Wie in januari geboren is”. Dan kwam d’r meêstal nog koffie mie een broadje en dan was het feêst ten einde. Voe de ceremoniemeêster zat de taak d’r dan op. 

Eên lied dat daè over gaèt, beschrieft het as volgt: ”Wij hebben onze taak volbracht en wensen ’t Paar een goede nacht. Voor ’t laatst dan klinke in het rond: Slaap wel tot in de morgenstond!” Dat is nie per se christelijk, mae het wier ezonge op de melodie van “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem.” De feêstgidsen gienge mee naèr uus as inspiratiebron voe een volgende trouwfeêste. Da’s mae goed ok, anders ao ‘k dit stikje nie kunne schrieve.

Reacties naè Engel Reinhoudt, Werrilaan 21, 4453 CA, ’s-Heerenhoek. cn.zeeuws@zeelandnet.nl

 1. Wie de naem eit
  streektaal / audio

  Wie de naem eit

  D’r stieng in de krante ’n ver’ael over Nederlanders, die in ’t buteland raore diengen edaen aode in waere op’epakt. Zô ao ’n krootje vinters naekend op ’n baargtop ’n foto laete maeke, ’n aore ao ’n stekker uut ’t stopcontact etrokke in ’n boeddhistische tempel, zôdat de meziek weg dee vaole, in wî ’n aor krootje ao in Cambodja bie de beroemde tempels van Angkor Wat “seksstandjes” laete zie. In zô stienge d’r nog meer voôrbeelden van eêl raor gedrag. Oe verzin je ‘t. Noe, terecht è die maansen flienke boetes ekrehe in dan mochte ze nog blie weze, want in die landen zette ze joe eêl makkelijk in ’t kotje.
 2. Asof je hin zesse kan gooie..!
  Streektaal

  Asof je hin zesse kan gooie..!

  Verscheiene keren ebbe me mensen angesproke over m'n biljartleven ( het woord "carrière" is ier nie op z'n plekke..) en ik ebbe beslôte om het nieuwe jaer te starten mee een trugblik op m'n bezig weze mee éên stok, drie ballen en een tafel mee een groen laeken. Schreef ik ooit dat iedere senior d'r an kan beginne, ik bin noe toch wat vorzichtiger hore. Soms liekt het biljartspil op "Mens erger je nie", wibie jie aolmè hin zesse kan gooie, dus nie kan beginne, onderwiele dâ andere het bord rond hae. Je doe je best, bin vol goeie moed en die biljartballen bluve mè langs mekaore ene rolle. Soms kan d'r hin "vloeitje" tussen. En de meer gevorderde beperke dan d'r eihen tot het zeien dâ jie zô'n goeie chauffeur bin, je riebewies echt waerd, wan je raekt hlad niks...! Mocht iemand dus nog an biljarten wille beginne, ziet het as een uutdâging of stopt er wi drek mee!