Uw abonnement
opzeggen

Vakantieplannen? Maak gebruik van de vakantieservice
Zo voorkomt u een overvolle brievenbus bij thuiskomst.

Wilt u uw abonnement opzeggen? Jammer dat u dit overweegt.

Weet u het zeker? We gaan u missen als abonnee! We bedanken u hartelijk voor de tijd dat u abonnee van de PZC bent geweest. Met de opzegging van uw abonnement, vervalt ook de toegang tot de digitale producten.

Wilt u uw abonnement opzeggen, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de abonnements- of actieperiode aan ons door te geven. Uw abonnement wordt aan het eind van de abonnements- of actieperiode omgezet of stopgezet. Als u uw abonnement opzegt, ontvangt u hiervan altijd een bevestiging via e-mail of per post binnen 5-10 werkdagen.

Telefonisch opzeggen

Opzeggen doet u het meest gemakkelijk via de telefoon, 088-0139910. We kunnen eventuele vragen beantwoorden, de opzegreden bespreken en u wellicht alsnog een beter passend alternatief bieden.

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00-17.00 uur contact opnemen met onze Klantenservice.

Heeft u in de afgelopen 14 dagen een abonnement afgesloten?
U kunt uw abonnement herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste krant.

Per post of via het contactformulier

U kunt uw opzegging ook schriftelijk aan ons doorgeven. Vermeld in uw brief uw volledige adresgegevens. Stuur uw schriftelijke opzegging naar:
De PZC Klantenservice,
Postbus 90, 5680 AB Best.

U kunt uw abonnement ook online stopzetten middels het contactformulier, zoals in onze abonnementsvoorwaarden vermeld.

beeindigen Opzeg Beeindig Stopzet Herroep Stoppen Einde Bereikbaarheid Bereikbaar Bellen Telefoonnummer Telefoon Ontevreden Veelgestelde vraag