Historie van de PZC

Heeft u problemen bij het inloggen van de digitale krant? Controleer in uw account of het juiste relatienummer is gekoppeld. U kunt uw relatienummer vinden op uw factuur. Het is belangrijk dat het juiste account is gekoppeld aan uw abonnement. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen met het correcte account zou het inlogprobleem verholpen moeten zijn. Let op; Vanwege een extra service kan het zijn dat u tijdelijk gebruik heeft gemaakt van de digitale krant. Controleer of uw abonnement wel toegang geeft tot deze productvorm.

De Provinciale Zeeuwse Courant kent een lange geschiedenis, welke begint met de oprichting van de Middelburgsche Courant in 1758. Ruim honderd jaar later, in 1869 verscheen de Vlissingsche Courant. De Middelburgsche Courant is op 17 mei 1940 zwaar getroffen door het Duitse bombardement op Middelburg en zag zich gedwongen bij de Vlissingsche Courant in Vlissingen in te trekken. Samen gingen ze verder als Provinciale Zeeuwsche Courant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche- en Breskensche Courant: 1940-1973. In 1946 werd hierin Vrije stemmen - Dagblad voor Zeeland opgenomen.

De titel werd in 1947 veranderd in: Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburgse-, Vlissingse-, Goese-, Breskense Courant en Vrije Stemmen.

In 1998 werd de Zierikzeesche Nieuwsbode (voorloper: Zierikzeesche Courant, 1797) in de PZC opgenomen.

De PZC hield na de Tweede Wereldoorlog geruime tijd een vrij grote vestiging met drukkerij Den Boer aan de Markt 51 in Middelburg. Boekhandel De Drukkerij is daar momenteel gevestigd. De hoofdvestiging van het Zeeuwse dagblad was voordien, sinds 2003, in Goes te vinden en lange tijd, sinds 1940, in Vlissingen.