Volledig scherm
In de Zeeuwse Stromen in Renesse werd een dag lang gepraat over de effecten van klimaatverandering voor Schouwen-Duiveland © Esme Soesman

Verzilting pijnpunt in stresstest Schouwen-Duiveland

RENESSE - Andere beplanting, andere gewassen maar ook acceptatie. Om om te gaan met het veranderende klimaat moet Schouwen-Duiveland aan de bak 

Een inktzwart scenario als het om klimaatverandering op Schouwen-Duiveland gaat? Als door verzilting en een gebrek aan zoet water de kwaliteit van de oogst zo slecht wordt dat afnemers het eiland voortaan links laten liggen. Oplossingen zijn er, maar bewustwording en samenwerking is keihard nodig. Dat geluid klonk vaker, donderdag tijdens de klimaatstresstest in Renesse.

Quote

Het is allemaal niet morgen gereali­seerd, maar als we samen verder praten kunnen we oplossin­gen vinden

Ankie Smit

De versnelde verzilting in combinatie met het ontbreken van zoet water is de grootste bedreiging voor de landbouw op Schouwen-Duiveland op dit moment. Aan de oplossing ervan kunnen agrariërs zelf veel bijdragen, werd aangegeven. De groei van gewassen is goed tegen hitte en droogte, voor het bodemleven en om CO2 vast te houden. Maar dan moeten boeren anders gaan werken, om verdichting van de bodem tegen te gaan. De ideeën en - deels - technieken zijn er, maar landbouwers hebben ook geld nodig om in die nieuwe werkwijze te kunnen investeren. De roep om toevoer van zoet water is groot. Met zoet water kan de kwaliteit van het agrarisch product omhoog. En daarmee groeit ook de financiële ruimte voor boeren om te innoveren. 

Streekeigen beplanting

Het ging vaker over beplanting, tijdens de bijeenkomst, waarin op een rij werd gezet met welke klimaatopgaven Schouwen-Duiveland de komende jaren te maken krijgt. Alle gemeenten moeten van het Rijk voor 2020 met een plan komen hoe ze de eigen gemeente vóór 2050 klimaatbestendig en waterrobuust willen inrichten. Om de gemeente te voeden, werd met mensen uit onder meer de agrarische, recreatieve en natuursector gesproken over thema's als droogte en wateroverlast. Misschien moeten we wel af van die nu nog zo gangbare streekeigen beplanting, werd gesuggereerd aan de recreatietafel. Met andere beplanting, en meer schaduw en groen, kan hitte en droogte te lijf worden gegaan. De natuur als klimaatbuffer, werd ook vanuit het natuurgroepje geopperd. De natuur is veerkrachtig en past zich wel aan klimaatveranderingen aan. Grote vraag is wel: accepteren wij die veranderingen ook? 

Hoosbuien

Flexibiliteit en samenwerking zijn noodzakelijke eigenschappen om klimaatstress te kunnen tackelen. Wethouder Ankie Smit ziet het voor zich. Campings met platanen. Wegen die anders worden vormgegeven om water af te voeren. En het accepteren dat straten met hoosbuien onder water lopen, mits dat dat niet tot schade of aantasting van de leefbaarheid leidt. ,,Het is allemaal niet morgen gerealiseerd, maar als we samen verder praten kunnen we oplossingen vinden en vormen van financiering om die omslag ook te gaan maken''. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement