Volledig scherm
© Thinkstock

Verbod op huurkorting voorbeeld van doorgeslagen regelgeving

ZIERIKZEE - De vereniging van woningcorporaties Aedes vindt het verbod van de Autoriteit Woningcorporaties op de 170 euro korting die Zeeuwland eenmalig aan haar huurders wil geven, onnavolgbaar. 

Aedes noemt het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties 'een voorbeeld van doorgeslagen regelgeving en bureaucratie'. ,,Corporaties moeten daardoor steeds meer geld en tijd besteden aan administratie, in plaats van aan sociale huisvesting.'' 

De korting was een voorwaarde die zwart-op-wit is gesteld toen de Zeeuwse woningcorporaties Woonburg en Zeeuwland gingen fuseren. Daarmee wordt jaarlijks een miljoen euro bespaard. Geld dat geïnvesteerd gaat worden in het betaalbaar houden van wonen. Omdat daar nu nog geen beleid voor ligt, heeft de huurdersvereniging bedongen dit jaar korting op de huur te geven. Ook dat draagt tenslotte bij aan betaalbaarheid.

Huurkorting

Hoewel de Autoriteit Woningcorporaties alle fusiedocumenten onder ogen heeft gehad, heeft ze tot voor kort geen bezwaren geuit.  Onbegrijpelijk dat Zeeuwland nu terug wordt gefloten omdat de korting strijdig zou zijn met de wet, stelt Aedes. ,,Terwijl de corporatie afspraken heeft gemaakt met huurders, geheel in lijn met de nieuwe Woningwet. Die schrijft juist voor dat corporaties, huurders en gemeenten afspraken maken over lokaal woonbeleid, bijvoorbeeld over betaalbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming. De Autoriteit Woningcorporaties gaat met haar besluit zomaar voorbij aan deze afspraken tussen lokale partners. Volgens Aedes moet huurkorting mogelijk zijn, ongeacht of het een eenmalige of structurele korting is.''

Lees ook: Streep door 170 euro huurderskorting Zeeuwland en Zeeuwland verdeelt miljoen onder huurders