Volledig scherm
Waterschap Scheldestromen kapte in november aan de Schouwse Dijk 38 populieren. Voor 11 exemplaren bleef het bij drastisch terugsnoeien, omdat vleermuizen hun verblijfplaats hebben in de stammen. Het waterschap plant, waarschijnlijk komend voorjaar, in totaal 34 populieren terug. © Dirk Jan Gjeltema

Terugplantverplichting bomen tegen kaalslag op Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - Particulieren en instanties die meerdere bomen kappen mogen dat straks alleen onder de voorwaarde dat ze het zelfde aantal terug planten. De gemeente Schouwen-Duiveland wil zo het bomenbestand op het eiland in stand houden.

De maatregel gaat deel uit maken van het bomenbeleidsplan dat in de maak is en wordt binnen dat kader verder uitgewerkt. Wethouder Jacqueline van Burg (Openbare Werken) verwacht de uitgangspunten va dat beleid nog in het eerste kwartaal van dit jaar te kunnen presenteren. Daarbij gaat het ook om regels voor behoud van monumentale bomen.

Het initiatief voor de maatregel komt van GroenLinks. De fractie diende donderdag een breed gedragen motie in. Alleen de SGP stemde tegen, omdat fractievoorzitter Florus van der Paauw eerst duidelijk wil hebben wáár de bomen moeten worden terug geplant. ,,Is dat op het zelfde perceel, of mag dat bijvoorbeeld ter compensatie ook ergens anders?”

GroenLinksfractievoorzitter Ruud van Laar constateert dat de afgelopen tijd op het eiland veel volgroeide bomen worden gekapt, die lang niet altijd worden vervangen door nieuwe exemplaren. Daardoor ontstaat kaalslag. ,,Dat willen we repareren", aldus Van de Laar.

In kader van deregulering had de gemeente Schouwen-Duiveland de verplichting van een kapvergunning afgeschaft. In de praktijk werd namelijk vrijwel altijd toestemming geven voor het weghalen van een boom. PvdA-fractievoorzitter Petri d’Anjou zet in dat licht wel vraagtekens bij de herinvoering van die vergunning. Volgens Van de Laar  verandert er niks voor de particulier die last heeft van één of twee bomen in zijn tuin. De maatregel gaat alleen gelden wanneer meerdere exemplaren worden gekapt.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement