Volledig scherm
stockpzc stockadr hotel overnachting overnachten vakantie reizen koffer koffers © ThinkStock

Schouwen volhardt: 'Geen permanente
bewoning vakantiepark'

OUWERKERK - Ondanks bezwaren gaat de gemeente door met het bestrijden van permanent wonen op vakantieparken.  

Er komen geen dubbelbestemmingen die permanent verblijf op een vakantiepark mogelijk maken. Er wordt ook niet gedoogd. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de SP.

De SP trok zich vorige maand het lot aan van zeven huishoudens die op last van dwangsommen bewoning van recreatiepark Salvatorhoeve in Ouwerkerk moeten staken.  De partij pleitte toen voor het invoeren  van dubbelfuncties in het bestemmingsplan. Op de Salvatorhoeve zou dan zowel  recreatieve als permanente bewoning worden toegestaan.  

Intimiderende controles

De SP wees ook op de intimiderende wijze waarop er zou zijn gecontroleerd. Boa's stapten op zaterdagavond rond negen uur een huisje binnen om te kijken welke bedden werden beslapen.  De partij zei het ook raar te vinden dat eigenaren van huisjes zich zonder probleem of waarschuwing op het adres Salvatorhoeve konden laten inschrijven als inwoner van Schouwen-Duiveland.

Tijdens een commissievergadering maakte een aantal bewoners bezwaar tegen het gemeentelijk handhavingsbeleid.  Ook zij pleitten voor een dubbelfunctie in het bestemmingplan en verklaarden bovendien dat er minder wordt ingebroken op een park waar sommige huisjes permanent bewoond zijn. 

Optreden tegen oneigenlijk gebruik

Maar burgemeester en wethouders willen van geen wijken weten en gaan door met optreden tegen oneigenlijk gebruik van vakantiewoningen. ,,Het verschil in leefritme tussen mensen die recreëren en mensen die permanent wonen leidt tot klachten," beargumenteren zij. Verder moet elk permanent bewoond huisje worden meegeteld in de woningvoorraad en dat gaat ten koste van het aantal huizen dat de gemeente jaarlijks mag bouwen. 

 In 2003 zijn éénmalig voor 155 recreatiewoningen gedoogvergunningen afgegeven. Dat was, zeggen B en W, omdat er nog geen rijksbeleid was en zo in elk geval duidelijkheid werd verschaft aan mensen die toen al permanent woonden. Nieuwe gedoogvergunningen worden niet verstrekt. 

Quote

Of een controle als intimide­rend wordt ervaren is subjectief

De controle die zaterdagavond is 'zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders uitgevoerd', antwoordt het bestuur. ,,Of een controle als intimiderend wordt ervaren is subjectief."   B en W erkennen dat permanente bewoning de veiligheid op het park bevordert. ,,Maar daar zijn ook andere methodes voor zoals bewaking en alarmsystemen." 

Op de verwondering van de SP over de probleemloze inschrijving in het bevolkingsregister reageren B en W creatief: ,,Ondanks hun overtreding beschouwen wij deze mensen als nieuwe inwoners, die wij verwelkomen in de hoop en de verwachting dat zij zich gaan vestigen in een reguliere woning."   

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement