Ruim een half miljoen kuub zand wordt opgespoten op strand Renesse

VIDEOELLEMEET - Een baggerschip spuit de komenden maanden ruim een half miljoen kuub zand op het strand bij Ellemeet en Renesse. Rijkswaterstaat is daar bezig met onderhoud aan de kust. Naar verwachting is de klus begin december geklaard.

Waar het kan, wordt het zand onder water aangebracht. Dat is meestal goedkoper en zorgt voor minder overlast voor strandbezoekers. Bij de kust van Renesse is dat niet mogelijk omdat daar een getijdegeul ligt. Daar wordt het zand direct op het strand aangebracht omdat het anders voor een deel in de geul zou verdwijnen.

De Kuip

Met het opspuiten van zand vlak voor en op de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op z'n plaats, zodat het land beschermd wordt. Dat gebeurt langs de hele kust van Nederland. Gemiddeld gebruikt Rijkswaterstaat 12 miljoen kuub zand per jaar. Dat is vergelijkbaar met acht keer het Rotterdamse stadion De Kuip tot de rand toe gevuld met zand, maakt Djaminah Clarkson van Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat die hoeveelheid concreet. Om de 3 tot 5 jaar moet die klus worden herhaald om de basiskustlijn, zoals die in 1990 is vastgesteld, in stand te kunnen houden.

Zeespiegelstijging

Of dat altijd zo blijft, is de vraag. Ook met het oog op de zeespiegelstijging wordt onderzoek gedaan naar mogelijke andere middelen die in de toekomst kunnen worden ingezet. Zo wordt onder meer gekeken naar het effect van kunstmatige eilanden voor de kust.  

Bij de zandsuppletie voor de Schouwen-Duivelandse kust zuigt een baggerschip het zand ongeveer tien kilometer uit de kust op van de zeebodem en perst het vervolgens via een pijpleiding naar het strand. Met bulldozers wordt het zand over het strand verdeeld. 

Volledig scherm
zand suppletie op strand ellemeet, foto dirk-jan gjeltema © Dirk Jan Gjeltema
PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement