Volledig scherm
stockadr stockpzc bouwen bouwrijp nieuwbouw woningbouw kavel bouw bouwgrond © Erna Lammers

Nieuwbouw verpleeghuis Cornelia onder druk door heffing fiscus

ZIERIKZEE - Nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia op de voormalige hockeyvelden in Zierikzee hangt in belangrijke mate af van het oordeel van de belastingdienst. Wordt de fiscale heffing voor de geplande grondruil met de gemeente te hoog, dan staat de haalbaarheid op het spel of moet bij voorbaat op de uitvoering worden bezuinigd.

Zorgorganisatie Allévo en burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland zijn het eens geworden over een mogelijke grondruil aan de Emil Sandströmweg. De Cornelia verhuist in dat geval naar het braakliggend terrein aan de entree van de wijk Noorderpolder. De bestaande gebouwen wordt gesloopt, waarna het terrein eigendom wordt van de gemeente. Beide partijen zijn sinds begin vorig jaar met elkaar in gesprek over de voorgenomen grondruil. 

Maar de grootste hobbel is mogelijk de belastingdienst. De grondruil gebeurt met gesloten beurzen. Over de transactie van bouwrijpe grond is evenwel btw verschuldigd. Die belastingheffing is voor een gemeente aftrekbaar. Voor een particuliere instelling als Allévo geldt dat voordeel niet. En dus kan de btw de kostprijs nog flink opschroeven, signaleren burgemeester en wethouders het knelpunt in een brief aan de raad. De fiscus kan nu nog niet zeggen hoe hoog die heffing zal uitpakken, aldus de college. De uitslag van dat onderzoek laat waarschijnlijk nog enkele maanden op zich wachten.

Allévo wil in de tussentijd gewoon doorwerken én investeren in het definitieve ontwerp van de nieuwbouw. De organisatie heeft de gemeente om zekerheid gevraagd dat van die kant wordt meewerkt aan de voorgenomen grondruil. B&W hebben vorige week hun goedkeuring verleend en vragen nu de raad voor 15 september uitsluitsel te geven over de wenselijkheid van het plan. Ook het College Sanering Zorginstellingen moet de constructie nog goedkeuren. 

B&W willen in de overeenkomst vastleggen dat Allévo de eerstkomende tien jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het nieuwe verpleeghuis het alleenrecht heeft. Aan andere verzoeken voor verzorging binnen de zelfde doelgroepen zal de gemeente geen medewerking verlenen.

De huidige Cornelia werd in 1986 in gebruik genomen en geldt als verouderd. In het nieuwbouwconcept staan 123 kamers ingetekend, 27 minder dan nu. Het streven is de bewoners meer te spreiden over eiland, in hun vertrouwde woonomgeving. Het nieuwbouwplan gaat verder uit van een centraal behandelcentrum en ontmoetingsruimtes.