Volledig scherm

Kaders voor bebouwing natuurgebied Schelphoek aangescherpt

SEROOSKERKE (S) - De piketpaaltjes voor herinrichting van de Schelphoek zijn gezet. De gemeenteraad heeft de kaders voor een opwaardering van het natuurgebied aangescherpt.

Het oorspronkelijke voorstel dat donderdagavond op tafel lag, liet volgens de meeste fracties te veel ruimte voor maximale bebouwingsmogelijkheden. Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) kwam met een breed gesteund amendement, waarin duidelijk wordt afgebakend wat wel en niet mag in de Schelphoek. Voorop staat dat de natuurlijke en landschappelijke uitstraling van het gebied behouden blijft.

Hoogte

En waar burgemeester en wethouders de ruimte lieten voor bouw van hotelpaviljoens in het kreekbos, heeft de raad die mogelijkheid beperkt tot lintbebouwing op de plek van het huidige hotel-restaurant. Deze nieuwbouw mag bovendien niet hoger worden dan twee bouwlagen, waarbij het wel is toegestaan dat de kap-dakconstructie boven de dijk uitsteekt. Het amendement maakt tevens mogelijk dat de mobiele snackkraam een bouwblok wordt toegekend voor permanente vestiging.

Dagrecreatie

De gemeente neemt de regie om betrokken marktpartijen, mits die zelf met het initiatief komen, bij elkaar te brengen. Doel is dan samen te kijken naar herinrichting van het havenplateau en het strandje voor dagrecreatie. De botenhelling wordt binnen die opzet aangepast aan de huidige eisen. Op het havenplateau zou bovendien een toiletvoorziening moeten komen.

Het LSD-amendement werd mede mede ingediend door de VVD, ChristenUnie, CDA en PvdA en kreeg tevens de steun van de SGP.