foto ter illustratie
Volledig scherm
foto ter illustratie © RGBStock.com

Inspectie geeft christelijk opvanghuis voor autisten in Scharendijke tik op de vingers

SCHARENDIJKE - Het christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke voldoet niet aan alle normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie eist dat de instelling zijn zaken binnen zes weken op orde heeft, anders volgt een dwangsom. Tot die tijd mogen geen nieuwe cliënten worden aangenomen.

Aan de Hand biedt onder meer logeeropvang aan kinderen met een autismespectrum of een psychisch aanverwante stoornis. Maar volgens de inspectie zijn de eigenaren en begeleiders onvoldoende toegerust voor de complexe doelgroep. ,,Zo zijn zij onvoldoende in staat om de veiligheidsrisico’s in te schatten”, schrijft ze. ,,Ook zijn er geen eenduidige afspraken over het beperken van deze risico’s. Aan de Hand beschikt al enige tijd over te weinig personeel dat bovendien onvoldoende gekwalificeerd is voor de doelgroep.”

Astrid Boot, die het opvanghuis elf jaar geleden startte, erkent dat er een personeelsprobleem was. ,,Van onze mensen waren er drie SKJ-geregistreerd, ofwel gecertificeerd volgens de normen van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Daarvan namen er twee tegelijkertijd ontslag. De één omdat ze ging trouwen, de ander omdat ze liever op een basisschool wilde werken. Maar dat probleem is inmiddels opgelost. Vandaag is een SKJ-geregistreerde medewerker begonnen en in december begint de andere. Ook heb ik een universitair geschoolde gedragsdeskundige ingehuurd.”

De risico's die de inspectie aanhaalt, zitten volgens Boot ‘puur in papierwerk'. ,,Een van onze medewerkers is één keer vergeten een formulier in te vullen. Dat betekent echter niet dat de zorg voor dat kind niet goed was.”

De inspectie eist dat Aan de Hand uiterlijk 5 december 2019 een einde heeft gemaakt aan deze ‘ernstige situatie’. Tot die tijd mag de instelling geen nieuwe cliënten aannemen. Voldoet ze over zes weken nog niet aan de normen, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. In dat laatste geval grijpt de inspectie zelf in door bijvoorbeeld cliënten over te plaatsen naar een andere instelling.

Dat zal niet nodig zijn, voorspelt Boot. ,,We krijgen genoeg tijd om onze dossiers bij te werken en dat zullen we ook doen. Dit opvanghuis is mijn levenswerk. Daar doe ik alles voor. Maar ik kan niet ontkennen dat de richtlijnen in de jeugdzorg er in die elf jaar niet duidelijker op zijn geworden. De normen veranderen continu. Bovendien: ons opvanghuis zit vol. Dus van nieuwe opnames is sowieso geen sprake.”