Volledig scherm
ANP

Gemeenten samen in alcoholbeleid

ZIERIKZEE - De Zeeuwse gemeenten boven de Westerschelde ontwikkelen een gezamenlijk alcoholbeleid. Daarmee willen ze onder meer voorkomen dat er onder jongeren 'dranktoerisme' ontstaat omdat de ene gemeente er strengere regels op na houdt in de horeca dan een buurgemeente.

Aanleiding voor de samenwerking is de nieuwe Drank- en Horecawet die vanaf 1 januari in werking is getreden. Vanaf dit jaar is de burgemeester verantwoordelijk voor het naleven van de leeftijdsgrenzen in de horeca en supermarkten. Tot voor kort was dit een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland is voorzitter van de stuurgroep die het beleid voor de tien gemeenten gaat invullen. "We werken al samen als het gaat om preventie, bijvoorbeeld in de campagne 'Laat ze niet verzuipen'. "Door de nieuwe wet komt er integraliteit tussen preventie en repressie", noemt hij als voordeel van de nieuwe wet. Met de komst van een poule speciaal opgeleide opsporingsambtenaren, kunnen gemeenten bijvoorbeeld tijdens evenementen eenvoudig over extra controleurs beschikken. Om het de controleurs niet te ingewikkeld te maken, is het de bedoeling dat alle gemeenten dezelfde regels invoeren.

Met de nieuwe wet kunnen de gemeenten meer zelf bepalen. Zo is het in theorie mogelijk om het stunten met alcoholprijzen in supermarkten en de 'happy hours' in de horeca te verbieden. Vooral de invoering van die laatste maatregel kan waarschijnlijk op een groot draagvlak rekenen bij de deelnemende gemeenten. Ook is het sinds dit jaar mogelijk om verkoop van alcohol in sportkantines verder te beperken.

Momenteel praten de gemeenten over hoe het gezamenlijke beleid er uit moet zien. Ook wordt er nog gesproken over de verdeling van de kosten. Zodra het beleid rond is, moeten de afzonderlijke gemeentebesturen instemmen met de nieuwe regels. Het streven van de projectgroep is om voor de zomer alles rond te hebben. Zo zouden de controleurs nog in het hoogseizoen aan de slag kunnen in plaatsen als Renesse.

Dat de Zeeuwse invulling van het nieuwe landelijke beleid nog niet in praktijk is gebracht, betekent niet dat jongeren in de gemeente Schouwen-Duiveland vrij spel hebben, benadrukt Rabelink. "Mocht ik signalen krijgen dat in een discotheek de regels worden geschonden, dan kan ik nu alsnog gebruik maken van de diensten van de NVWA en zonodig de exploitant aanpakken."