Volledig scherm
foto Phil Nijhuis/GPD

Geen strengere regels voor trucks

ZIERIKZEE - Vrachtwagens tot tien meter kunnen voorlopig gewoon door de binnenstad van Zierikzee blijven rijden. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt er niets voor te voelen om slechts in uitzonderlijke gevallen ontheffingen te verlenen voor trucks die langer zijn dan acht meter.

Een motie van oppositiepartijen Alert!, D66 en GroenLinks waarin dit wordt geregeld, kreeg in de commissievergadering van gisteravond geen enkele steun van de andere partijen. Dit tot teleurstelling van Bewonersbelangen Binnenstad Zierikzee (BBZ) en Stadsdistributiecentrum Zeeland (SDC).

Beide organisaties probeerden de raad te overtuigen van de noodzaak voor een acht-meterbeleid. De BBZ omdat haar leden nog steeds veel trillingsoverlast ondervinden van de lange en te hard rijdende vrachtwagens. SDC Zeeland omdat zij hun onderneming zijn gestart met een strenger beleid (waarbij geen ontheffingen worden verleend) als uitgangspunt. Sandra Olree van SDC Zeeland hield de raad voor dat de gemeente meerdere malen 'toespelingen' had gedaan waaruit zou blijken dat er geen ontheffingen meer zouden worden verleend na 1 januari 2011. Ze verweet het college een draai te hebben gemaakt.

Ook wees ze op door het college getekende overeenkomst tussen SDC Zeeland en de gemeente. Hier over ontstond zoveel verwarring, dat de raad in beslotenheid moest worden bijgepraat door wethouder Wim Stouten en een betrokken ambtenaar. Na de schorsing zei Stouten dat die overeenkomst 'zuiver en alleen' bedoeld was voor de aanvraag van een subsidie en dat daarmee 'geen enkele toezegging' is gedaan over het acht-meterbeleid.

Een meerderheid van de raad gaf aan de motie niet te steunen omdat onduidelijk is of een strenger beleid een lastenverzwaring oplevert voor ondernemers in de binnenstad. Op verzoek van onder andere de CDA-fractie, gaat het college 'op korte termijn' nog wel in overleg om met de betrokken partijen een compromis te bereiken.

Stouten toonde niet veel enthousiasme voor zo'n gesprek. "We hebben al vaker gesprekken gehad en de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar." De raad stemt 27 januari over de motie.

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement