Volledig scherm
De raad van Schouwen-Duiveland kijkt heel kritisch naar de aanleg van zonneparken en windmolens. © Thinkstock


Schouwen-Duiveland ziet beren op weg richting energieplannen

ZIERIKZEE - Wat betekent de aanleg van zonneparken en windmolens voor de grond, vogels en het landschap van Schouwen-Duiveland? Hoeveel gaat elektrisch rijden kosten? En als we verplicht gas moeten vervangen, draaien uiteindelijk de inwoners voor die kosten op? Zolang de Schouwse politici geen heldere antwoorden op dit soort vragen krijgen, bekijken zij de Regionale Energie Strategie (RES) van de provincie extra kritisch.

Iedere gemeente wordt gevraagd mee te doen in die RES. Onder leiding van Leefbaar Schouwen-Duiveland trapte de gemeenteraad al eerder op de rem. Raadslid Guusje Poot (LSD) ging met de vlooikam door het lijvig document en kwam met een zwik vragen. De RES gaat verder in de energieplannen dan de gemeenteraad praktisch wil. De raad wil bovendien zelf de touwtjes in handen hebben.

‘Publieke opinie niet altijd positief’ 

Wethouder Ankie Smit moet schipperen tussen de ambities van de provincie en de raad. Want in diezelfde visie moet ook nog de ‘afzonderlijke taak van iedere gemeente’ worden gefietst. Een regionale taak om 700 megawatt windenergie en 1000 megawatt zonne-energie (de helft op daken, de andere helft op de grond) te realiseren. Schouwen-Duiveland sprak eerder af om in 2040 energieneutraal te zijn. Smit twijfelt over het halen van tussentijdse ambities. 

Ze stipt in een brief aan de raad vijf bedenkingen aan. ,,De infrastructuur biedt weinig ruimte voor uitbreiding. Dan moet er eerst een nieuw hoogspanningsnet komen met een capaciteit van 150 kV in plaats van de huidige 50 kV. Daar wordt aan gewerkt, maar dat is niet zomaar gerealiseerd.” Smit benoemt ook de publieke opinie rond aanleggen van zonneparken. ,,Die is niet altijd positief. Er moet rekening worden gehouden met weerstand en lange procedures.”

Windpark Krammer meetellen ‘is te gemakkelijk’

Minder subsidie op de opbrengst van zonne-energie maakt het steeds lastiger om investeerders te vinden. Initiatiefnemers kunnen vanwege de verplichting om te luisteren naar burgers bij de aanvraag worden afgeschrikt. De ruimtelijke onderbouwing bij gekozen locaties kunnen ook te veel als gedoe worden gezien, aldus Smit. Als laatste reden noemt ze dat er op dit moment ‘beleidsmatig geen ruimte voor een nieuw groot zonnepark in agrarisch gebied is’. Door de opbrengsten van Windpark Krammer bij Bruinisse mee te rekenen zou de gemeente al een stuk dichter bij haar energiedoelen zijn. ,,Daarmee maken we het ons te makkelijk”, vindt Smit. ,,Maar met alleen zonnepanelen op daken gaan we de doelstelling niet halen. Zon op water en extra zon op land is daarom vooralsnog nodig”, schrijft ze aan de provincie.  

,,We moeten zorgvuldig zijn met de kwaliteiten van ons eiland. Rekening houden waar we welke ontwikkelingen van de energietransitie willen", geeft Smit half antwoord op bovengestelde vragen. Energieplannen koppelt ze voortaan aan de omgevingsvisie, omdat beiden gaan over ruimtelijke invulling.