Volledig scherm
Het pand van de Islamitische Universiteit, officieel een hogeschool, aan de Bergsingel in Rotterdam. © AD

Islamitische hogeschool: rector deed omstreden uitspraken op persoonlijke titel

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) aan de Bergsingel in Rotterdam maakt bezwaar tegen de waarschuwing van minister Ingrid van Engelshoven. De hogeschool, vroeger Islamitische Universiteit Rotterdam geheten, moet binnen drie maanden afstand nemen van discriminerende uitspraken van rector Ahmet Akgündüz door een advertentie in een dagblad te plaatsen en een verklaring op de eigen website te publiceren.

In een ruim twintig pagina’s tellend bezwaarschrift stelt de IUASR dat de uitspraken op persoonlijke titel zijn gedaan, in een uitzending op de Turkse televisie, en dat ze betrekking hadden op de politieke situatie in dat land. Deze uitspraken zouden ze niks met de taken van Akgündüz in Rotterdam te maken hebben. ,,De opleidingen die door de IUASR worden geboden zijn niet van politicologische maar van theologische aard, worden niet in het Turks maar in het Nederlands aangeboden, en hebben geen betrekking op de situatie in Turkije maar in Nederland", zo rept het bezwaarschrift. 

De uitlatingen van de rector, zo benadrukt de hogeschool, behoren dan ook niet tot de lesstof en zijn niet in de lessen aan de orde geweest. ,,Daarnaast is nimmer geconstateerd dat aan studenten op de IUASR discriminerende denkbeelden worden overgedragen’’, aldus het bezwaar, terwijl de hogeschool al een tijdje onder verscherpt toezicht staat.

Quote

Daarnaast is nimmer geconsta­teerd dat aan studenten op de IUASR discrimine­ren­de denkbeel­den worden overgedra­gen

Omstreden

Al langer probeert het kabinet rector Akgündüz aan te pakken, tot nu tevergeefs. Directe aanleiding voor de waarschuwing was een uitspraak van de rector van eind 2018 op de Turkse televisie, waarin hij stelde dat het volgens de islam is toegestaan is om iemand die tegen de staat in opstand komt, dood te maken.

De vorige onderwijsminister, Jet Bussemaker, probeerde de accreditatie van de islamitische hogeschool af te nemen in verband met de omstreden rector, maar haalde bakzeil. De instantie die de kwaliteit van het onderwijs toetst, zag daar geen mogelijkheid toe.  Een nieuw soort commissie geeft de nieuwe onderwijsminister, Ingrid van Engelshoven, wél die kans. Eerder dit jaar riep zij voor de eerste keer het advies in van deze commissie, die haar adviseert als instellingen hun verplichting tot ‘het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’ niet lijken na te komen. Als dit inderdaad het geval blijkt, kan ze de accreditatie afpakken.

Die commissie stelt nu dat twee van de uitspraken van rector Akgündüz discriminerend zijn en kwalificeert die als haat. Neemt IUASR geen afstand van die uitspraken, dan verliest de voormalige Islamitische Universiteit Rotterdam de bevoegdheid als hogeschool.