Deze mensen brengen hun huis nu al in kerstsferen: ‘Iedere avond staan hier mensen voor de deur’

Waar de één luidruchtig aftuigt en een spoor van vernielingen in Rotterdam achterlaat, daar tuigt een ander juist in alle stilte op, zich alvast verheugend op de kerst(gedachte). Niet als vaag lichtpuntje aan de horizon, nee, als een baken van licht midden in de straat. ,,Ik probeer mijn best te doen.”