Volledig scherm
Ook in Vlissingen wordt een regenboogzebrapad aangelegd © Lex De Meester

Wethouder is genereus met regenboogzebrapaden, Oudenbosch krijgt er zelfs twee

OUDENBOSCH - Een hartelijk welkom aan beide zijden van de doorgaande route door Oudenbosch, dat wil het gemeentebestuur van Halderberge bereiken met de aanleg van twee regenboogzebrapaden aan beide entrees van Oudenbosch. 

Verkeerswethouder Jan Mollen maakte gisteren duidelijk het tijdens de carnavalsmis geopperde ideetje van pastoor Maickel Prasing om een regenboogzebrapad aan te leggen, beslist te omarmen. ,,Alleen is het niet zo geschikt om het recht voor de basiliek te doen. Aan de overkant is namelijk een laad- en losplaats voor ondernemers aan het Jezuïetenplein. Bovendien past het beter op het asfalt bij beide toegangswegen dan in het klassieke klinkerpatroon vóór de basiliek.‘’ De ene kleurrijke oversteekplaats komt aan de Bosschendijk tussen de rotondes aan de Velletriweg en de Zouavenlaan. De andere bevindt zich straks aan de westkant: Zandeweg tussen kruising Molenstraat en rotonde Spuilaan. Daar liggen al zwart-witte zebrapaden. Die worden nu omgebouwd en ingekleurd.

Klankbordgroepen

De nieuwe zebrapaden maken deel uit van een pakket verbetermaatregelen aan de doorgaande route, zoals die bijna twee jaar geleden gereed kwam. Mollen: ,,We hebben steeds contact gehouden met de klankbordgroepen  en instanties als Veilig Verkeer Nederland, politie en Arriva.‘’

Quote

Een regenboog­ze­bra­pad recht voor de basiliek past niet bij het straat­beeld en is niet veilig.

Jan Mollen, Wethouder Halderberge

Om alles uit te voeren heeft Mollen bijna twee ton uit de gemeentekas nodig. De raad spreekt daar in de vergadering van 27 juni over. Noodzakelijk is het volgens de wethouder wel. ,,Want er komt nog te veel verkeer door het centrum van Oudenbosch. Gemiddeld ruim 8000 voertuigen per etmaal. We krijgen ook veel klachten over de snelheid en het verkeerslawaai, terwijl het juist de bedoeling was de fietsende scholieren te beschermen.‘’

Bloemzuilen

Om de hoofdweg voor automobilisten minder aantrekkelijk te maken krijgt het verkeer van rechts langs het traject Sint Bernaertsstraat en Markt straks voorrang. Auto's zullen vaart moeten minderen bij het basiliekplein, want daar komen bloemzuilen, die de weg optisch smaller maken. Hoewel een 30 kilometer-gebied eigenlijk zonder zebrapaden zou moeten kunnen, worden er toch drie extra aangelegd bovenop de regenboog-exemplaren. De oversteekplaatsen zijn bij de Zandeweg, Pastoor Hellemonsstraat en Markt. Vijf verhoogde plateaus bij kruisingen, snelheidsmarkeringen en smiley's gelden als extra snelheidsremmende maatregelen. Het instellen van eenrichtingsverkeer, raadt de wethouder af. ,,Het leidt tot hogere snelheden en meer drukte in omliggende straten. Maar niet tot een afname in het verkeer.‘’

Als de raad instemt met het pakket maatregelen wil Mollen nog deze zomer een begin maken met de reeks verkeersmaatregelen.

Volledig scherm
De 400 handtekeningen om een regenboogzebrapad aan te leggen, heeft succes. Oudenbosch krijgt er zelfs twee. © geen