Roosendaal - 26/3/2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - De polder, gebied Bulkenaar, ten zuid-westen van Roosendaal is een beoogde plek voor de nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis.
Volledig scherm
Roosendaal - 26/3/2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - De polder, gebied Bulkenaar, ten zuid-westen van Roosendaal is een beoogde plek voor de nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Waarom is de Bulkenaar in Roosendaal de ideale locatie voor het Bravis-ziekenhuis?

ROOSENDAAL - Waarom is de Bulkenaar de ideale locatie voor het nieuwe Bravis-ziekenhuis in Roosendaal? Waarom zijn andere locaties afgevallen? 

Dat wil de Commissie voor de Milieueffectrapportage graag van de gemeente Roosendaal horen. 

Deze commissie onderzoekt bij grote projecten wat de effecten op het milieu zijn. De gemeente Roosendaal heeft zo'n groot project op stapel staan, namelijk een nieuw ziekenhuis en de ontsluiting van de Bulkenaar (en de achterliggende wijk Tolberg) op de A58. Voordat de gemeente besluit over een nieuw bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht.

Meer informatie nodig

De commissie wil meer informatie voor het rapport. Zo moet nog duidelijker worden beschreven welke activiteiten in de Bulkenaar zijn toegestaan en of de weg naar Tolberg hier een onderdeel van is. Dat is van belang omdat gebied de Bulkenaar veel groter is dan de ruimte die strikt genomen nodig is voor het ziekenhuis. 

Ook de weg tussen de A58 en Tolberg is belangrijk. Wat betekent deze weg voor het milieu in de Bulkenaar? Maar ook: wat zijn de effecten van die weg in Tolberg als het gaat om geluid en om de bereikbaarheid van de wijk. De antwoorden die de gemeente geeft worden meegenomen in het milieueffectrapport. 

De locatie Bulkenaar omvat 42 hectare.
Volledig scherm
De locatie Bulkenaar omvat 42 hectare. © Bravis