Parkeren in de Fenkelstraat is geen sinecure, zoals uit deze foto blijkt.
Volledig scherm
Parkeren in de Fenkelstraat is geen sinecure, zoals uit deze foto blijkt. © peter van trijen/het fotoburo

Soepeler parkeereis en afkoopsom om centrum Oudenbosch weer levendig te maken

OUDENBOSCH - Centrumontwikkelingen in Oudenbosch worden belemmerd door het geldende parkeerbeleid. Daarom wil de  gemeente Halderberge de afkoopregeling voor het gebrek aan parkeerruimte versoepelen.

De afkoopregeling is in het leven geroepen om ondernemers te laten betalen voor toenemende parkeerdruk als ze een winkel beginnen met te weinig parkeergelegenheid in de omgeving. Zij moeten kunnen voldoen aan de parkeervraag. Als dat niet lukt, legt de gemeente ze aan op kosten van de ondernemer.

Frustreren

Al eerder werd er door de gemeenteraad op aangedrongen om nieuwe ontwikkelingen in het winkelgebied niet te frustreren door hoge tarieven voor grondtransacties waar parkeerruimte bij sneuvelt. Burgemeester en wethouders realiseren zich ook dat het langs twee kanten een lastig verhaal is. Enerzijds haken initiatiefnemers af als ze gesteld staan voor een afkoopsom van 5000 euro per parkeervak, anderzijds krijgt de gemeente het niet altijd voor elkaar om binnen de gestelde termijn nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.

Parkeeroverlast

Een herziene parkeervisie moet soelaas bieden. Door deze te koppelen aan de Actiekaart winkelcentrum Oudenbosch hoopt het college twee vliegen in één klap te slaan namelijk de winkelleegstand terugdraaien en mogelijke parkeeroverlast voor de omgeving voorkomen. De Actiekaart is erop gericht om de winkelleegstand in Oudenbosch van 21 procent terug te brengen naar 12 procent.

De afkoopregeling verdwijnt niet helemaal. Wel wordt maatwerk toegepast. Bij initiatieven, die bijdragen tot ambities zoals in de Actiekaart opgenomen, kan een lagere afkoopsom van kracht worden. Dat zou bijvoorbeeld in gebieden met een lage parkeerdruk kunnen, al zijn die in het dichtbebouwde hart van Oudenbosch haast niet te vinden.

Een ander scenario waar Halderberge voor wil gaan is het aankopen van strategische terreinen voor nieuwe parkeerruimte. In die situatie kan de afkoopsom (nu nog 5000 euro per parkeervak) voor ontwikkelaars in het centrum gehalveerd worden. 

Kleine ontwikkelingen komen in Oudenbosch soms helemaal niet van de grond, omdat de parkeereis een te hoge barrière vormt. Toch kunnen die kleine plannen het verschil maken tussen wel of niet langer leegstand. Om die reden streeft het college voor deze groep naar vrijstelling van de afkoopsom.