Volledig scherm
Frans Buijs, vorozitter Samenstichting Hoeven. © Robert van den Berge

N640 bij Hoeven: omwonenden en Samenstichting bundelen krachten voor verkeersveiligheid

HOEVEN - Wijkorganisaties, actiegroep Stop overlast N640 en de Samenstichting Hoeven slaan de handen ineen om een verkeersveilige situatie op de provinciale weg te waarborgen. In een brief aan omwonenden wijzen genoemde instanties op de mogelijke maatregelen, die de provincie wil treffen om de N640 duurzaam veilig te maken.

,,Dat klinkt goed‘’, zegt Samenstichtingsvoorzitter Frans Buijs, zelf woonachtig langs de weg, ,,De vraag is echter hoe ‘duurzaam veilig’ wordt uitgewerkt.‘’ Eén van de mogelijke scenario's kan zijn dat de bomen worden gekapt en de weg zodanig wordt ingericht dat het een veilige 80 kilometer-weg wordt. 

Buijs is daar niet gerust op. ,,Want dan is het niet uit te sluiten, dat het kappen van bomen om de weg te verbreden ook voor een deel van de 50 kilometer zone in Hoeven van toepassing zal zijn. Daarmee zet de provincie de deur nog verder open voor sluipverkeer dat eigenlijk via de rijkswegen A58 en A17 moet worden afgewikkeld.‘’

Houding

Buijs acht het de hoogste tijd worden dat de gemeente gaat meepraten over de herinrichting van de weg. ,,Het college wijst op de rol van de provincie als wegbeheerder en neemt nog geen standpunt in. Wij dringen aan op een pro-actieve houding van de gemeente en via redelijk overleg met provincie en gemeente het juiste te bereiken voor de aanwonenen namelijk verlaging van de snelheid tot 50 kilometer per uur.‘’

Eerder wees ook Hennie de Swaaf van de actiegroep Stop Overlast N640 daar al op. Hem steekt het kappen van de bomen en hij pleit voor het verleggen van de bebouwde komgrens in Hoeven. In de brief wordt ook gepleit voor veilige oversteekpunten aan de N640, die door de verdere industrialisering van Etten-Leurs bedrijventerrein Vosdonk steeds meer vrachtverkeer te verwerken krijgt.

Oudenbosch

Buijs: ,,Het baart ons grote zorgen. De aanpak van de N640 is voorzien in 2020, maar nu al is het door de nieuwe rondweg om Oudenbosch een crime. Het leek er na een informatieavond eind 2017 even op of de provincie al onze opmerkingen ging verwerken in de plantekeningen, maar sindsdien is het of stil of we krijgen tegenstrijdige berichten.‘’ 

Om alle Hoevense neuzen zo veel mogelijk dezelfde richting uit te krijgen, is de brief in gezamenlijkheid opgesteld. ,,We komen niet ver als we bij de provincie met verschillende belangen aankomen. De brief is ook bedoeld om echt álle bewoners mee te laten denken. Als er enige vorm van actie gewenst is, laten wij hen dat uiteraard ook weten.‘’

Wethouder Jan Mollen zei tijdens een recente raadsbijeenkomst nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden bij de provincie.

  1. Samenloop voor Hoop Roosendaal brengt 98.800 euro op

    Samenloop voor Hoop Roosendaal brengt 98.800 euro op

    ROOSENDAAL - Aan de kant klinkt applaus als de eregasten de eerste ronde van de Samenloop voor Hoop lopen. Je ziet de spanning op de gezichten, leven tussen hoop en vrees heeft zijn sporen nagelaten. Op de Wielerexperience is zaterdag om precies 15.00 uur de Samenloop voor Hoop gestart. Tijdens deze wandelestafette lopen mensen 24 uur lang in groepen het rondje van 950 meter, met als doel: geld inzamelen voor KWF Roosendaal en Inloophuis Rose-Linde.