Volledig scherm
Luchtfoto Hoeven: het Raadhuisplein. © THOM VAN AMSTERDAM

Hoeven denkt na over verkeersknelpunten

HOEVEN - Inwoners van Hoeven gaan alle verkeersknelpunten in het dorp benoemen en oplossingen aandragen. Die opdracht kregen ze mee tijdens de jaarvergadering van de Samenstichting deze week in dorpshuis Het Kompas.

De 'dorpsraad’ van Hoeven had verkeersdeskundige Egbert Kalle van adviesbureau SOAB uitgenodigd om met de burgers van gedachten te wisselen over de komende infrastructurele maatregelen in en rond Hoeven. Heet hangijzer is de N640 waar de provincie volgend jaar aan wil beginnen. Ook de herinrichting van de St. Janstraat en de nieuwbouwplannen Centrum-Oost brengen verkeersmaatregelen met zich mee. Kalle deed het voorstel om alle knelpunten van Hoeven goed in kaart te brengen en waar mogelijk met oplossingen te komen.

Suggesties van tafel

Oplossingen voor door de raad aangedragen problematiek langs de N640 heeft de provincie nauwelijks. In een reactie op een brief van de raad stellen Gedeputeerde Staten weliswaar in nauw contact met het gemeentebestuur te blijven, maar de weg blijft een gebiedsontsluitingsweg. ,,Daarmee is het niet wenselijk de snelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur‘’. schrijft GS in een reactie. Ook de suggestie om een rotonde aan te leggen bij de kruising met de Oude Antwerpsepostbaan veegt de provincie van tafel. ,,Teleurstellend‘’, reageerde CDA-raadslid Frank Rockx

Op de dorpsbijeenkomst werd gesproken over de verhuizing van het dorpshuis van Het Kompas naar de kerk. Vrijwel alle inwoners juichen die ontwikkeling toe. In het tweede gedeelte sneden ambtenaar Bert Derene en stichtingslid Joyce Hoogers het onderwerp ‘eenzaamheid‘ aan. Hoeven timmert op dat gebied aardig aan de weg. Zo heeft de KBO een felicitatieteam opgezet om met een presentje bij mensen letterlijk achter de voordeur te komen.